Aktiviteter for barn og unge i høstferien

I høstferien tilbyr Lier kommune en rekke gratis ferieaktiviteter for unge liunger. Det blir friluftsskole, matcamp, olympiske leker, paintball, LAN-party og mulighet til å prøve seg som sirkusartist - for å nevne noe. Påmeldingsfristen er 20. september.  

Her kan du lese om alle aktivitetene og påmelding

Noen av aktiviteten er for elever på barneskolen - mens andre er for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole.

Det er ikke førstemann til mølla. Etter utgått påmeldingsfrist blir alle påmeldingene vurdert, og foresatte får en e-post om tildeling av plasser.

NB! Det er ulikt antall plasser på hver aktivitet. For å unngå at påmeldingssystemet sender ut melding om at man er satt på venteliste, er det av tekniske årsaker satt opp at det er 100 plasser på alle aktiviteter. Det betyr imidlertid ikke at det er 100 plasser på hver aktivitet. Fordeling av plasser skjer som nevnt etter utgått påmeldingsfrist.