Hopp til innhold

Anbefaler vannkoking og rasjonering

Som følge av økt vannstand i Holsfjorden bør beboere i Sylling, Poverudbyen, Fagerliåsen, Tronstad, Kanada og Asdøl koke drikkevannet. Vi oppfordrer også til redusert vannforbruk.

Det er forventet at Holsfjorden kan stige så høyt at det kan skape problemer for vannverket, som igjen kan føre til bakterier i drikkevannet.

Glitrevannverket rapporterer at det per nå er ca. en halv meter klaring til anlegget. Vannprøvene per nå er gode.

– Vi er likevel bekymret for at fjorden i løpet av natten vil stige så høyt at det kan lekke urenset vann inn i anlegget. Vi velger derfor å gå ut med kokevarsel nå og vurderer situasjonen igjen i morgen, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

De berørte innbyggerne vil få sms fra Lier vei, vann og avløp KF. Kommunen sender nytt varsel når kokeanbefalingen er opphevet.

Ber innbyggerne om å redusere vannforbruket

Vannstanden i Holsfjorden kan stige så høyt at det også kan skape problemer for vannverket med tanke på vannforsyning.

For å sikre vannforsyningen i størst mulig grad og ha en best mulig beredskap, oppfordrer vi til redusert forbruk. 

De berørte innbyggerne vil få en sms fra Lier vei, vann og avløp KF. Oppfordringen om vannrasjonering gjelder til innbyggerne får ny beskjed.

Kartet viser hvilket område som er berørt av kokevarsel og oppfordring om å redusere vannforbruket.