Hopp til innhold

Årets inspirasjonspris går til Sadaf!

Inspirator: Sadaf Iqbal Zaman sammen med kommunedirektør Sikke Næheim (t.v.) og ordfører Gunn Cecilie Ringdal.
Barne- og ungdomsarbeider Sadaf Iqbal Zaman er en inspirator og motivator for elever, foreldre og kolleger ved Nordal skole. Vi gratulerer henne med Lier kommunes inspirasjonspris for 2022!

Hvert år deler Lier kommune ut en inspirasjonspris til en medarbeider som i det daglige inspirerer og motiverer kolleger og innbyggere. Dette er en tradisjon som går tilbake til 2014.  

I år skulle juryen kåre en vinner blant 15 nominerte medarbeidere, som alle er vesentlige bidragsytere til arbeidsmiljøet og økt arbeidsglede i sin virksomhet.  

Rørt vinner

De nominerte var invitert til Nordal skole, og én etter én ble de ropt opp av kommunedirektør Sikke Næsheim til applaus fra salen.  

Til slutt var det kun ett navn igjen: Barne- og ungdomsarbeider Sadaf Iqbal Zaman, som er vinner av Lier kommunes inspirasjonspris for 2022.

Sadaf startet i praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Nordal skole i 2016. Hun begynte som medarbeider på SFO og assistent i skolen, og siden har hun fått stadig større ansvar. Høsten 2021 avla hun fagprøve med flott resultat. Hun fungerer nå som daglig leder ved Nordal SFO.

Kollegaene som har nominert Sadaf til inspirasjonsprisen trekker frem at hun har en stor del av æren for et samarbeidsklima for barn, foreldre og ansatte som er preget av gjensidig tillit og respekt.  

Det var en rørt vinner som mottok prisen.

- Jeg trodde ikke jeg skulle vinne. Nå er jeg nesten litt i sjokk, smiler Sadaf.

Prisen innebærer at hun får fri med lønn i to dager for å delta et valgfritt kurs eller fagseminar. I tillegg får Nordal skole 5000 kroner til felles velferdstiltak.  

Møter elever, foreldre og kolleger med et smil  

Kollegaene trekker blant annet frem at Sadaf utstråler varme og trygghet, og at hun møter alle med et smil og en hilsen hver dag. Sadaf er opptatt av både egen og andres faglige utvikling og kompetanseheving, og har ansvar for å veilede praksiselever fra videregående som kommer til SFO ved Nordal skole.  

 «Sadaf har også vært en av foregangspersonene for å innarbeide sunne og gode matvaner ved skolen og på SFO. Sadaf inspirerer og motiverer oss, og er en vesentlig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø for oss voksne og et trygt og godt skole- og SFO-miljø før elevene», skriver rektor Mari Zareus Bergen i nominasjonen hun sendte inn på vegne av alle kollegene.  

Blomster til de nominerte  

De 14 andre nominerte fikk blomster av ordfører Gunn Cecilie Ringdal og kommunedirektør Sikke Næsheim.

De nominerte var:

 • Ragnhild Moslet Egeberg fra psykisk helse og rus
 • Anita Amundsen fra Lierstranda bofellesskap
 • Tomasz Dzieweczynski fra Lierstranda bofellesskap
 • Nahid Soltani fra Fosshagen
 • Norlyn Knutsen fra Fosshagen
 • Anne Marit Andersen fra Fosshagen
 • Anne Marie Aamodt fra hjemmetjenesten
 • Trine Opsahl Sigvartsen fra psykisk helse og rus
 • Steinar Engebretsen fra Lier eiendomsselskap
 • Birgitte Teien fra Nøstehagen
 • Julie Piros fra forebyggende tjeneste
 • Trond Larsen fra økonomi (ikke med på bildet)
 • Monica Fossli fra Dambråtan barnehage
 • Anita Skogheim fra Linnesstranda barnehage