Full fart i utskiftningen av vannmålere

Arbeidet med å skifte ut alle gamle vannmålere i kommunen med nye og fjernstyrte målere vil pågå for full styrke gjennom 2020. Når utskiftningen av din vannmåler nærmer seg, får du en sms fra rørleggerfirmaet med timeavtale.

Lier vei, vann og avløp KF er i gang med å skifte til fjernavleste vannmålere for husstandene i Lier gjennom samarbeidsfirmaet Drammen Rørservice. Når utskiftningen av din vannmåler nærmer seg, vil du få en sms fra rørleggerfirmaet med timeavtale.

Reduserer vanntap

De moderne fjernavleste vannmålerne sørger for at du får en langt mer nøyaktig utregning av forbruket ditt sammenlignet med de gamle variantene. I tillegg sikrer det avdekking av lekkasjer og rørbrudd. Det betyr at vanntapet minimeres, noe som er en fordel både for miljøet og din økonomi.

Nøyaktig måling

Ifølge Lier VVA er vannmåleren som blir installert en såkalt gjennomstrømningsmåler uten bevegelige deler, det vil si at man får en meget nøyaktig måling, særlig på lavt forbruk. I tillegg til at den logger forbruksdata, vil den også logge hendelser som for eksempel lekkasjer eller rørbrudd som vil vises med feil- og alarmkoder. Disse dataene overføres til Lier VVA som da vil ta kontakt med eier dersom noe synes unormalt. Dette kan være med på å spare kunden for store utgifter og hindre lekkasjeskader.

De nye vannmålerne sender data automatisk via radionettverk, slik at du slipper å tenke på å lese av tallene.

Har du flere spørsmål knyttet til vannmåleren din, kan du lese mer om temaet på Lier VVAs undersider om vann.