Avslutter smittesporingen  

Lier kommune avslutter smittesporingen fra og med 25. februar 2022. Dette innebærer at liunger som får en positiv koronatest ikke lenger vil motta en digital smittesporingsmelding fra kommunen.    

Endringen skjer med bakgrunn i sentrale føringer og endringer i håndteringen av koronapandemien.

Prøvesvaret kommer i helsenorge.no hvis du har tatt en PCR-test. Om du selv har tatt en hurtigtest/selvtest som er positiv, ber vi om at du registrerer den som før på https://hjemmetest.remin.no

Kommunen vil fortsatt holde oversikt over smittesituasjonen i Lier.   

Lite stigma rundt sykdommen  

Fordi pandemien har pågått over så lang tid og i et stort omfang, antar vi at aktuell informasjon om viruset og hvordan det smitter i hovedsak er allment kjent. Informasjonen er tilgjengelig på en rekke plattformer, som helsenorge.no, fhi.no, helsedirektoratet.no, Lier kommunes nettsider, informasjonskampanjer og i media.  

-  Mange har vært smittet med korona, og det er generelt lite stigma rundt sykdommen. Samtidig er det nå enkelt å rådføre seg med andre eller søke informasjon selv. Helsedirektoratet vurderer at informasjonsbehovet er ivaretatt på denne måten, og at det ikke lenger er nødvendig at kommunene driver aktiv smittesporing, sier assisterende kommuneoverlege Charlotte Sogn.

Personer som er smittet, og som har spørsmål eller ønsker informasjon om covid-19, kan likevel ta kontakt med smittesporingsteamet på telefon 404 07 355 hver dag fra 09.00-22.30 (pause fra klokken 15.00-16.00) eller via e-post smittesporing@lier.kommune.no

Vi ber om at du ikke skriver sensitive opplysninger inkludert personnummer i e-posten. 

Plikt til å teste seg ved mistanke om smitte

Når det gjelder covid-19 og dagens situasjon, kan de fleste som mistenker eller har covid-19, håndtere dette uten kontakt med helsetjenesten. En person som antar at hen er smittet, har plikt til å teste seg for covid-19.

Selvtest vurderes i utgangspunktet som tilstrekkelig for å oppfylle en smittet persons forpliktelser etter smittevernloven.

For noen grupper av befolkningen gjelder det fortsatt en anbefaling om å bekrefte positiv selvtest med PCR-test. Det er kun PCR-test som registreres i koronasertifikatet, og disse oppfordres derfor til å ta PCR-test: 

  • Barn 0-17 år. 
  • Voksne (18 år og eldre) som ikke har fått oppfriskningsdose. 
  • Personer som har hatt korona tidligere (mer enn 3 mnd. siden). 
  • Personer som trenger å få registrert sykdommen i koronasertifikatet i forbindelse med utenlandsreise. 
  • Personer som trenger å få registrert sykdommen i koronasertifikatet i forbindelse med vaksinasjon. 

Dersom den smittede er så syk at det er behov for legehjelp, skal fastlegen eller legevakten kontaktes.