Avvikler asfaltlager

Egge asfaltlager avvikles fra 1. februar 2020.
Som følge av kommunestyrets vedtak vinteren 2019 skal Egge asfaltlager avvikles.
Asfaltlageret, som ligger i Baneveien, stenger 1. februar 2020. Det vil ikke være mulig å kjøpe asfaltgranulat eller levere asfaltflak/vrak etter denne datoen.

Vi takker for samarbeid.