Hopp til innhold

Behandler rapportene om Fosshagen og Hundremeterskogen

15. juni behandler kommunestyret de to granskningsrapportene om Hundremeterskogen og Fosshagen. Her kan du lese rapportene i sin helhet.

9. februar i år vedtok flertallet i kommunestyret å be kontrollutvalget bestille en ekstern og uavhengig granskning av flere forhold i Lier kommune.

Bakgrunnen for vedtaket er blant annet en varslingsrapport knyttet til forhold ved Fosshagen og påstander om kritikkverdig drift ved Hundremeterskogen.

Onsdag 26. mai ble de to rapportene lagt frem i kontrollutvalget. De inneholder kritikk på flere punkter, og et fellestrekk for de to rapportene er kritikk for mangelfull internkontroll og avviksrapportering.

- Vi tar rapportene på største alvor, og skal ta lærdom av disse to sakene. Det har vært jobbet målrettet med ulike, omfattende tiltak for å sikre gode tjenester ved de to enhetene etter at vi ble kjent med kritikken, sier kommunedirektør bente Gravdal.

Ved Hundremeterskogen er det besluttet at elevene flytter over til to av de andre forsterkede enhetene ved Tranby og Hennummarka skole. Denne prosessen skal være fullført innen oppstart av nytt skoleår i august.

Ved Fosshagen er ny ledelse godt i gang med forbedringstiltak både innen fag og arbeidsmiljø. Noen av avvikene er lukket, mens andre avvik trenger tid før de er implementert.

- Rapportene peker særlig på manglende internkontroll. Det er en kjensgjerning at arbeidet med kvalitet og internkontroll ikke har hatt den prioritet som det skulle. Vi trenger mer kapasitet på dette området, slik at vi raskt kan følge opp med bedre opplæring, internrevisjoner og et bedre kvalitetssystem, sier Gravdal.

Det er også bakgrunnen for at kommunedirektøren foreslår at det opprettes en ny stilling til dette i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport.

Kommunestyret skal behandle en sak om rapportene om Fosshagen og Hundremeterskogen i møtet 15. juni.

Her kan du lese rapportene:

Rapport om Fosshagen

Rapport om Hundremeterskogen