Ber liungene begrense sosial omgang

Vi avventer eventuelle regionale tiltak som påvirker Lier kommune etter at den engelske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo. Regjeringen har varslet en pressekonferanse om dette klokken 21.00 søndag 24. januar. I mellomtiden oppfordrer ordfører Gunn Cecilie Rindal liungene til å begrense sosial omgang.

Fredag ble det kjent at den engelske virusvarianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo, og at det er risiko for spredning til andre kommuner. Denne varianten er mer smittsom enn vanlig koronavirus. 

Fredag ettermiddag var alle kommunene i Viken, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet invitert til et digitalt møte for å diskutere situasjonen og eventuelle tiltak.

Kommunene i Viken samlet seg om å oppfordre regjeringen til å fatte regionale tiltak gjennom en forskrift. Lier kommune avventer regjeringens beslutning før vi eventuelt innfører nye tiltak i kommunen vår.

- I mellomtiden anbefaler vi at alle holder seg mest mulig i ro og begrenser antall personer man møter utenom medlemmer i egen husstand. Vi oppfordrer også alle som har vært i kontakt med personer i Nordre Follo og nærliggende kommuner om å teste seg, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.