Beredskap av jodtabletter i Lier kommune

Ved radioaktivt utslipp anbefaler Helsedirektoratet jodtablett til målgruppen, som er barn, ungdom, gravide og ammende. Barnehager og skoler i Lier har lokalt lager av jodtabletter. Vi anbefaler i tillegg at alle husholdninger med personer under 40 år har jodtabletter hjemme.

Norske myndigheter og Lier kommune følger situasjonen i Ukraina tett. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er i beredskap og kommunene er bedt om å gå gjennom sine rutiner for jodberedskap.

- Kommunen har ikke forhåndsutdeling av jodtabletter til innbyggerne, men har et beredskapslager for målgruppen. Jodtabletter kan kjøpes på apoteket, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Svært mange har gått til innkjøp av jodtabletter de siste dagene. Vi er kjent med at noen av apotekene for øyeblikket er utsolgt for jodtabletter. Ta kontakt med ditt nærmeste apotek for mer informasjon.

Tablettene må ikke forveksles med jodholdig kosttilskudd. Jodtilskudd inneholder kun mikrogram med jod, mens jodtabletter inneholder 65-135 mg avhengig av produsent. Man skal heller ikke bruke bordsalt som erstatning for jodtabletter.  

Hvorfor skal jeg ha jod i beredskap?

I en beredskapssituasjon bør man ha alt man trenger hjemme. Målet er å unngå unødvendig mobilitet som kan skape køer, uro og trengsel. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme som del av sin generelle beredskap.

I tilfelle atomulykke på kjernekraftverk, krigshandlinger med atomvåpen eller utslipp fra båter med atomreaktor vil vi kunne bli utsatt for radioaktivt nedfall. I dette nedfallet finnes radioaktivt jod som gir økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen særlig for barn, unge, gravide og ammende. Vi kan beskytte oss mot dette ved å ta én jodtablett. Jodtabletter beskytter kun mot radioaktivt jod, ikke andre radioaktive stoffer.  

Beredskap i barnehager og på skoler

Alle barnehager og skoler i Lier har et lokalt lager av jodtabletter. Disse er ikke til forhåndsutdeling, men skal brukes dersom det kommer anbefaling om inntak av jodtabletter i tiden barna er i barnehagen eller på skolen.

Dersom foresatte ikke ønsker at deres barn skal får jodtablett i tilfelle atomulykke er det viktig at de gir beskjed til skolen eller barnehagen. Barn med hypokomplementemisk urtikariell vaskulitt og dermatitis herpeteiformis skal ikke ha jodtabletter. Dette er svært sjeldne sykdommer hos barn. Inntak av jod gir forverring av sykdommen og anbefales derfor ikke.

Vi understreker viktigheten av at husstander med beboere under 40 år har jodtabletter hjemme, for å sikre tilgang når barna er hjemme.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har jodtabletter hjemme?

Ved en atomhendelse vil det bli opprettet hentepunkt for målgruppen. Dette er for å sikre tilgang til jodtabletter for de i målgruppen (barn og unge opp til 18 år, gravide og ammende) som ikke har dette tilgjengelig hjemme. Lokasjon for hentepunkt blir varslet via sms til innbyggerne.

Hvem skal ta jodtabletter?

Barn og unge under 18 år, gravide og ammende har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter. Barn i alderen 0-2 år er aller mest utsatt. På 6-ukerskontrollen vil foreldrene derfor få tablett utdelt til sitt barn så langt lageret rekker. De som ikke har fått tablett bes oppsøke helsestasjonen for å få informasjon samt tablett. Forskjellige produsenter gjør at tablettene kommer i ulik styrke, og mengden som skal gis er avhengig av barnets alder. Sjekk alltid doseringen på pakken før du gir tabletter til ditt barn.  

Når skal jodtabletten tas?

Jodtablettene skal tas etter råd fra det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap. Ved en atomulykke vil oppmerksomheten fra nasjonalt hold være stort, og befolkningen i nevnte grupper vil få beskjed om å ta jodtablett. Informasjon til befolkningen og kommunale virksomheter vil i tillegg bli gitt via beredskapsteamet i kommunen.

For å ha effekt skal jodtabletten tas inntil 48 timer før og senest 4 timer etter vi blir utsatt for radioaktivt nedfall. Da blir skjoldbruskkjertelen (kjertel på halsen som produserer stoffskiftehormon) mettet med normalt jod, og det radioaktive jodet blir ikke tatt opp.

Barna som er 0-6 uker må få jod av helsepersonell i tilfelle radioaktivt nedfall. Disse må oppsøke helsestasjon hvis ulykken skjer i normal åpningstid. På andre dager/tider av døgnet har Nøstehagen bo- og omsorgssenter ansvaret.  

Er det bivirkninger ved bruk av jodtabletter?

Som alle legemidler kan jodtabletter gi bivirkninger, men forekomsten av bivirkninger er lav. Det oppstår sjelden bivirkninger ved engangsinntak av kaliumjodid dersom advarslene og forsiktighetsreglene som er gitt følges. Bivirkningsfrekvensen er svært lav i alle aldre.

Forstyrrelser av stoffskiftet og allergiske reaksjoner forekommer, men risikoen for bivirkninger er størst hos personer som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertelen. Overdosering av jodtabletter kan gi struma. Ta derfor bare tabletter hvis du har fått beskjed om dette av myndighetene.  

Holdbarhet

Jod (kaliumjodid) er svært stabilt. Så lenge tablettene oppbevares tørt og mørkt i vanlig romtemperatur vil de være funksjonelle selv om «best før» datoen er overskredet. Ved korrekt oppbevaring er holdbarheten nærmest uendelig.  

Du finner mer informasjon om jodtabletter og informasjon på andre språk på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets nettside

Generell egenberedskap

Uavhengig av situasjonen i Ukraina minner vi om nasjonale råd for egenberedskap. Det kan oppstå situasjoner der man for eksempel er uten strøm i mange døgn, eller at man ikke kan drikke vann fra springen hjemme. Da bør man være forberedt.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.      

Du finner råd om hva du bør ha hjemme i et beredskapslager på Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskaps nettside