Bli med og lag gode ferieminner for barn og unge

Vi ønsker å gjenta fjorårets suksess med sommeraktiviteter for barn og unge. Vi inviterer lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet med for gjøre sommerferien til et høydepunkt for unge liunger. Frist for søke tilskudd til å arrangere aktiviteter er 1.april.

Sommerferien 2022 vil vi at skal fylles med artige aktiviteter for barn og unge i grunnskolealder. Det er ikke tildelt like store midler som i 2021, men vi kan fortsatt lage en koordinert og mangfoldig ferie for de unge. 

Ferieaktivitetene i fjor bidro til en arena der barn og unge fikk delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter - denne suksessen vil vi gjerne gjenta i år. Midlene kan gå til å opprette nye sommerferietilbud, eller utvide eksisterende tilbud.

Vi håper å fylle ferieukene i Lier med vennskap, latter, spennende læring, aktivitet og nysgjerrighet!

Kriterier for å søke

For å søke tilskudd må følgende kriterier oppfylles: 

 • Aktiviteten må foregå i skolens sommerferie (uke 25, 26, 27, 31 og 32)
 • Deltakere må være bosatt i Lier kommune
 • Aktiviteten må ha åpent for alle til å kunne delta. Prioritert målgruppe er 4.-10.klasse
 • Politiattest må fremlegges for alle instruktører
 • Foreningen din må være registrert i Brønnøysundregistrene eller Frivillighetsregisteret
 • Aktiviteten må kunne markedsføres under paraplyen "sommeraktiviteter i Lier 2022" på lieropplevelser.no
 • Det må føres en kort rapport etter endt aktivitet med antall og alder på deltakende barn og unge

Midlene kan gå til:

 • Instruktører og koordinering
 • Andre aktivitetsledere
 • Utstyr og mat
 • Transportutgifter

Søknadsskjema

Etter modell fra sommerskolen 2021 ønsker Lier kommune å lage

 • Aktivitetstilbud til barn og unge fylt med læring, samhold og mestring
 • Bredde i aktivitetstilbudet både i innhold og lokasjon
 • Tverrfaglige samarbeid mellom skole-, helse- og kulturaktører fra offentlig sektor, frivillighet og næring

Her kan du søke om tilskudd til sommerferieaktiviteter

Fristen for å søke er 1.april. Det vil bli laget en samarbeidsavtale med de som får tilskudd.
 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, trenger å lufte ideer eller muligheter, ta kontakt med prosjektleder for ferieaktiviteter Ida Stabæk på e-post ferieaktiviteter@lier.kommune.no