Se opptak av det digitale folkemøtet om Lierbyen

Skisse: Gottlieb Paludan Architects
Hvordan skal vi utvikle Lierbyen i årene fremover? 25. mai ble det gjennomført et digitalt folkemøte det det blant annet ble presentert skisser fra flere arkitektkontorer. Du kan se opptak av møtet her.

Se opptak av det digitale folkemøtet om utvikling av Lierbyen

Skisse fra Gottlieb Paludan Architects

Skisse fra Norconsult

Elvesti

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsket velkommen i det digitale folkemøtet. Hun er opptatt av at vi sammen klarer å løfte frem de kvalitetene vi har i Lierbyen.

-  Ett godt eksempel er Lierelva som renner gjennom hele sentrum. Her vil vi få en nydelig elvesti, sier hun. 

Ansiktsløftning for kommunesenteret

Lierbyen er kommunesenteret i grønne Lier. Vi ønsker at alle innbyggere skal føle en tilhørighet til Lierbyen. Derfor har kommunen etablert et eget stedsutviklingsprogram for kommunesenteret. Flere tiltak, som å forlenge turveien langs Lierelva, vil bli gjort i løpet av de nærmeste årene.

- Men for å ta de rette grepene på lang sikt, må vi se på tettstedet i en større sammenheng. Sammen skal vi finne de gode løsningene for kollektivknutepunktet, biblioteket og de sosiale møteplassene, sier samfunnsplanlegger Kjartan Askim i Lier kommune.

- Og med alle de nye boligene som nå bygges i tilknytning til Lierbyen er det også gode muligheter for å drive lønnsom næring i vårt kommunesentrum, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Presenterte skisser

For å sikre en god og helhetlig utvikling av Lierbyen skal kommunen revidere reguleringsplanen for Lierbyen sentrum. I fase 1 vil vi lage et konseptvalg for planarbeidet. Konseptvalget utarbeides på grunnlag av to mulighetsstudier. Disse utarbeides samtidig og uavhengig av hverandre, og gjennomføres av to eksterne arkitektkontorer.

I det digitale folkemøtet 25. mai presenterte arkitektkontorene sine første skisser og ideer for det videre arbeidet. I fase 2 utarbeider kommunen en områderegulering som legger de juridiske rammene for den videre stedsutviklingen.