Hopp til innhold

Bli med på Fosterhjemsuka 2024

Alle barn har rett til en trygg barndom og god omsorg. Bli inspirert og få kunnskap om verdens viktigste samfunnsoppdrag! Bli med på Fosterhjemsuka 22.–28. april.

Det er ulike årsaker til at noen barn ikke kan bo hjemme, og det er stadig behov for flere fosterhjem her i landet. Fosterhjemsuka er et krafttak for å rekruttere flere fosterhjem. Akkurat som barn er forskjellige, så trenger vi et mangfold av fosterforeldre.

Mange av dem som vurderer å bli fosterhjem, har tenkt på det lenge, noen i flere år. Å delta på et arrangement under Fosterhjemsuka er uforpliktende, og forhåpentligvis får du informasjon og inspirasjon som gjør valget lettere.

Er du fosterforelder, eller har du vært det før? Fosterhjemsuka passer perfekt også for deg!

Leter i nærmiljøet først

Når barn trenger et nytt kapittel i livet, leter vi i nærmiljøet først.

Å måtte flytte kan være dramatisk i et barns liv. Da vil det å bytte skole, fotballag og få nye venner kunne være en ekstra belastning. Alle barn trenger trygghet og stabilitet. Vil du være der for et barn i ditt nærmiljø hvis det er behov? 

Her kan du lese mer om Fosterhjemsuka.