Lier kommune bruker såkalte cookies, eller informasjonskapsler, for å ha oversikt over trafikktall på våre nettsider.

 Alle IP-adresser blir anonymisert, slik at det ikke er mulig å identifisere brukere.

Det gjøres i tråd med den nye loven om elektronisk kommunikasjon som trådde i kraft 1. juni 2013.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker lier.kommune.no.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics til dette. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson.

Lier kommune bruker derfor Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Ettersom alle IP-adresser blir anonymisert, er det ikke mulig å identifisere brukere av våre nettsider. 

Se personverkerklæringen som du finner på Lier kommune sin nettside