Hopp til innhold

Debatt om skjermbruk i skolen

Hva er egentlig status for skjermbruk i lierskolen i dag? Og hvor vil vi? Er digitalisering egentlig et problem, og hvem har ansvaret for utviklingen? Vi tar debatten på Lier bibliotek tirsdag 20. februar 2024 klokken 18.00.

I desember 2023 la et regjeringsoppnevnt skjermutvalg frem en rapport som konkluderer med at barn bør lese mer på papir, og at både trykt og digital teknologi har sin plass i skolen, men myndighetene bør evaluere nasjonale retningslinjer. 

Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av klasserommene både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. De mener også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen.

Lover mindre skjermbruk i skolen

Nå lover statsministeren og kunnskapsministeren mindre skjermbruk i skolen allerede i utgangen av 2024. I lierskolen har foreldre og foresatte til nærmere 2000 skolebarn svart på undersøkelsen om den digitale skolen.

Her stiller foreldre seg positive til digitale læringsmidler i skolen, men det er knyttet bekymring til blant annet økt skjermbruk, dårligere håndskrift, konsentrasjonsutfordringer og utfordringer for foreldre med å holde oversikten over barns læring. 

Debatt på biblioteket

Vi inviterer til debatt om skjermbruk i skolen.

Møt opp på Lier bibliotek tirsdag 20. februar 2024, klokken 18.00-20.00.

  • Debattleder: Hans Arne Odde

  • Paneldeltakere: Ordfører Kjetil Kivle, forsker Tonje Stenseth, rektor ved Høvik skole Thomas Hansen med flere.