Hopp til innhold

Dette er ukens politiske møter

I uke 11 er det flere politiske utvalg som skal møtes. Blant sakene som skal behandles er førstegangsbehandling av både kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen samt områdereguleringsplan for Fjordbyen. Møtene er åpne for publikum.