Hopp til innhold

Dette er de vedtatte omstillingstiltakene

Lier kommune må redusere utgiftene betydelig de neste årene. Tirsdag 11. juni vedtok kommunestyret en liste med omstillingstiltak. I saken kan du se alle tiltakene.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at utgiftene skal reduseres med 30 millioner i 2024, og 50 millioner kroner i året fra og med 2025.

Liste med omstillingsvedtak

Tirsdag 11. juni 2024 behandlet kommunestyret en sak om omstillingstiltak for å nå disse målene. På forhånd hadde kommunedirektøren foreslått en liste med tiltak. Noen av disse ble vedtatt av kommunestyret, andre ble strøket og noen nye tiltak ble vedtatt.

Her kan du lese den politiske saken med kommunedirektørens forslag til tiltak, og protokollen som viser det endelige vedtaket fra kommunestyret:

Saksfremlegg og protokoll til sak "PS 74/24 Omstillingstiltak 2024-2025"

Totalt vedtok kommunestyret omstillingstiltak for 21,2 millioner kroner i 2024, 44,7 millioner kroner i 2025, 49 millioner kroner i 2026 og 46,7 millioner kroner i 2027. Kommunestyrets vedtak innebærer noe bruk av disposisjonsfondet, som er kommunens sparekonto.

Antall ledere i administrasjonen

I tillegg til listen med omstillingsvedtak, vedtok kommunestyret følgende:

"Kommunedirektøren bes vurdere muligheten for å redusere antall ledere i administrasjonen, og hvordan virksomhetene og oppgavene kan fordeles. Utredningen skal gjøres i samsvar med kommuneloven §13-1, og bes fremmes som politisk sak fortrinnsvis innen møterunden i desember 2024".