Helseminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Fosshagen ressurssenter fredag 21. oktober.

De to Høyre-statsrådene besøkter Lier og Fosshagen for å få et innblikk i pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender". Lier og tre andre kommuner skal teste ut modellen "pasient- og brukersikker kommune".

Viktige satsningsområder i denne modellen er tiltak for riktig legemiddelbruk, forebygge fall og infeksjoner og bedre kosthold for å hindre underernæring. 

Høie og Sanner tatt imot av ordfører Gunn Cecilie Ringdal og ble vist rundt på Fosshagen av helse- og omsorgssjef Liv Heidi Brattås Remo. Under besøkte møtte statsrådene både ansatte og brukere, og med på rundturen var også helsedirektør Bjørn Guldvog i helsedirektoratet.

Etter omvisningen var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner svært begeistret:

– Vi blir stadig flere eldre i samfunnet, og vi må ruste oss for framtiden. Vi trenger kompetanseheving og gode systemer for å forebygge pasientskader. Dette er vi glade for at dere med med på. Heia Lier, sa statsråden etter omvisningen.

SE REPORTASJEN SOM NRK BUSKERUD LAGET FRA BESØKET

SE BILDESERIE HOS LIERPOSTEN (krever abonnement)