Hopp til innhold

Dose 4 for de over 75 år

Lier kommune tilbyr en fjerde dose for innbyggere over 75 år i august. Liunger som ønsker denne oppfriskningsdosen får innkalling når det er deres tur.

Denne uken ble det kjent at regjeringen åpner for at personer fra 75 år og eldre kan få en ny oppfriskningsdose. For mange blir dette den fjerde dosen.  

Lier kommune følger prioriteringsrekkefølge fra Folkehelseinstituttet. Den er som følger:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer på 75 år og eldre med hjemmesykepleie

2. Aldersgruppen 80 år og eldre  

3. Aldersgruppen 75-79 år  

Starter med sykehjemsbeboere  

Lier kommune starter opp med vaksinering av sykehjemsbeboere fra 1. juli.  

Hjemmeboende liunger som er 75 år og eldre som ønsker denne oppfriskningsdosen får innkalling når det er deres tur. Vi setter opp timer til vaksinering for denne gruppen i august.  

Vi vaksinerer også noe i juli, men dette er forbeholdt de eldste og personer med alvorlig svekket immunforsvar. Lier kommune har allerede tilbudt denne gruppen dose 4 en stund.  

Hvor skjer vaksineringen?  

Vaksineringen vil foregå hos Lierlegene, Vestsideveien 13 b i Lierbyen frem til nytt vaksinasjonslokale foreligger.    

Fjerdedose for flere grupper

Folkehelseinstituttet anbefaler også en fjerde dose for personer mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona.  

Dette kan skje fra 1. september. Lier kommune kommer tilbake med mer informasjon på nettsiden om oppfriskningsdose for disse gruppene.  

Må ha gått fire måneder

Oppfriskningsdosen (dose 4) kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.  

Her er føringene fra FHI:

  • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått koronainfeksjon.

  • Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum tre uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.  

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling.   Dersom situasjonen tilsier det, kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.    

Har du spørsmål om 4.dose?

Kontakt oss på vaksine@lier.kommune.no eller ringe oss på vaksinetelefon 404 08 423 mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00-12.00.