Driftstilskudd til frivillige organisasjoner for barn og unge

Frivillige kultur- og friluftsorganisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og som har minst ti medlemmer i aldersgruppen 6-20 år, kan søke kommunen om driftstilskudd. Søknadsfristen er 15. april.

Rene voksenorganisasjoner kan ikke søke om dette driftstilskuddet, heller ikke idrettslag. Idrettslag mottar kommunalt tilskudd gjennom ordningen med gratis bruk av idrettshaller og lokaler. 

Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Søknadsskjema for driftstilskudd for frivillige organisasjoner for barn og unge

NB! Det er for tiden kun mulig å sende med vedlegg til søknaden i filformatene PDF og JPEG.

Søknadfrist

Søknadsfristen er 15. april 2021.

Har du spørsmål om ordningen?

Her kan du lese retningslinjene for driftstilskudd til frivillige organisasjoner 

Spørsmål kan rettes til Nina Guzman Toft.
Telefon: 934 36 359
E-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no