Hopp til innhold

«Drop-in-barnevern» ved skoler og barnehager

Fra høsten 2023 vil en representant fra barnevernet være til stede ved alle Liers skoler og noen barnehager. Der skal de veilede og støtte foreldre, barn og ansatte.

Etter et prøveprosjekt ved Sylling skole er det fra i høst bestemt at barnevernet skal være til stede en halv dag i uken ved hver skole i kommunen, samt én gang i måneden ved tre barnehager. Sistnevnte er foreløpig et pilotprosjekt.

- Hensikten er å jobbe mer forebyggende og å styrke samarbeidet mellom helsetjenesten, praktisk-pedagogisk-tjeneste, skole, barnehage og barnevern. Det vi kaller laget rundt barnet, sier Wenche Thunes, leder for barneverntjenesten i Lier kommune.

Faste og kjente ansikter

Den nye satsningen kaller de «drop-in barnevern», og håpet er at tilstedeværelsen kan bidra til å ufarliggjøre barnevernet. Thunes håper at de faste, kjente ansiktene som nå kan treffes på skolene kan være til stor nytte for alle involverte. Og at utfordringer kan løses før det eventuelt blir en barnevernssak ut av det.

- Vi skal ikke være oppsøkende, men være til stede for veiledning som en hjelpetjeneste. Om det er skole- eller barnehageansatte med en magefølelse, for eksempel. Da kan de komme til oss for å få hjelp til å vurdere situasjonen. Eller hvis foreldrene har spørsmål, så kan de enkelt stille dem til oss uten frykt, forklarer Thunes.

Styrke kompetansen

Hun mener «drop-in barnevern» vil bidra til å styrke kompetansen til ansatte i barnehager og skoler.

- Vi kan gi råd i hvordan man har vanskelige samtaler med barn. Eller hvordan man håndterer ulik oppførsel. Det handler om kompetanse – at de som møter barn og foreldre i Lier har kompetansen i orden. Da styrker vi alle ledd. Det er fire personer som jobber i «drop-in barnevernet».