Du er en del av Norges beredskap

Hva trenger du for å klare deg i eget hjem i 72 timer dersom strømmen går og vannet blir borte?
Ny kampanje med råd om egenberedskap i Norge.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring.

Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

Nasjonal kampanje 

Nå starter en nasjonal kampanje  - som er utviklet av Oslo kommune og Direktorat for sikkerhet og beredskap (DSB). Formålet er å bedre folks egen beredskap.

Kampanjen fokuserer på hva du som enkeltperson bør ha tenkt gjennom hvis for eksempel strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, vannet er avstengt eller det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer.

I tillegg inneholder kampanjen konkret råd og eksempler på hvordan du kan klare det selv i ditt hjem i minst tre dager.

Her finner du finner oppdaterte tips og råd: 

www.sikkerhverdag.no 

www.facebook.com/sikkerhverdag