Fra 1. oktober 2017 innføres det egenandeler på kommunal fysioterapi.

Dette vil være gjeldene ved individuell undersøkelse og behandling, behandling i grupper og veiledet trening mellom behandlinger.

Unntatt fra denne bestemmelsen er fysioterapi til barn under 16 år, konsultasjon ifht. hjelpemidler, yrkesskader og behandling/trening av beboere på syke- aldershjem.

Størrelsen på egenandelen bestemmes ut fra takstplakaten.

Spørsmål i forbindelse med dette kan rettes til Morten Påsche, mep@lier.kommune.no.