Hopp til innhold

Endringer på fjordbykontoret

Skisse: Link Arkitektur
Arbeidet med områdereguleringsplanen og kommunedelplanen fortsetter som planlagt. WSP ved Geir Hagehaugen og Nils Olav Berge er leid inn i et prosjektbasert kortidsengasjement for å bistå Lier kommune.

Jan Willy Føreland, som de siste to årene har ledet arbeidet på fjordbykontoret, har avsluttet sitt oppdrag for kommunen som følge av sykdom. Han har ledet arbeidet med stort engasjement og faglig dyktighet.

- Vi er svært lei oss for at Jan Willy ikke kan følge prosjektet videre, men vi har et godt team med både interne og eksterne ressurser som har fulgt prosjektet hele veien, sier Knut Kjennerud, kommunalsjef for samfunnsutvikling og kultur. 

Bistår kommunen

Lier kommune har nå styrket laget ytterligere ved å leie inn Hagehaugen og Berge for å bistå kommunen i det videre arbeidet.

-  Jeg har full tiltro til at vi skal komme i mål med planarbeidet med de ressursene vi har tilgjengelig per nå, og vil se nærmere på behovet for ytterligere bistand tilknyttet grunneiersamarbeid og infrastrukturavtaler etter sommeren, sier Kjennerud.

Kjenner Fjordby-planene godt

Hagehaugen og Berge er leid inn i et prosjektbasert kortidsengasjement, og begge kjenner planene for realisering av Fjordbyen godt. Hagehaugen var tidligere prosjektdirektør i Eidos med ansvar for planarbeidet med områdereguleringen. Berge har også tidligere jobbet med fjordbyprosjektet.