Elevrådet på Nordal skole har engasjert seg for få gjort noe med trafikkforholdene rundt skolen. Nå har de skrevet brev til ordføreren.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal besøkte nylig Nordal skole, og der fikk hun møte engasjerte ansatte, foreldre og elever.

Skolen, som har 39 elever i 1. til 7. trinn, er opptatt av å bruke iPad og digitale læreverk i skolen og viste ordføreren hvordan de bruker dette i praksis. I området rundt skolen hadde de plassert ut poster der elevene måtte scanne en QR-kode for å løse oppgaver, noe som er både engasjerende og lærerikt for elevene.

- Med dette får vi både kombinert det å bruke digitale læringsverktøy i praksis – og vi får brukt skoleområdet som en naturlig utearena. Begge deler er viktig for oss, forteller rektor på Nordal skole, Mari Zareus Bergen.

Aktiv foreldregruppe

Skolen har en aktiv og engasjert foreldregruppe som er opptatt av at Nordal skole skal være samlingspunktet i nærmiljøet.

- Her blir alle barna sett, og vi har god oversikt. Vi er opptatt av å skape et godt forhold til skolen slik at den også blir brukt som fritidsarena etter skolen. Siste tilskudd er ballbingen, som tidligere stod utenfor Hegg skole og som er bygd opp igjen her på dugnad av foreldrene på Nordal skole. De er mange som kommer til å bosette seg i området i årene fremover, og vi forventer en vekst i elevtallet, forteller Rolf Aasheim, som er leder av både FAU og Samarbeidsutvalget på skolen.

Fortalte om trafikkproblem

Adam Saskowski og Gard Warp er henholdsvis leder og nestleder i elevrådet på Nordal skole. De benyttet anledningen til å ta opp et trafikkproblem med ordfører Gunn Cecilie Ringdal. På vegne av elevrådet leste de opp et brev de har forfattet til ordføreren.

- Kjære ordfører! Vi har et trafikkproblem som vi vil dele med deg. Hver dag kjører det mange store kjøretøy og biler forbi Nordal skole. Mange kjører altfor fort selv om det er skilt som varsler at skolebarn ferdes her. Både voksne og barn er redde for at det skal skje en ulykke, sa elevrådsrepresentantene til ordføreren.

I brevet skriver elevrådet at de ønsker seg fartsdumper med fotgjengerovergang og 40 km/t-sone ved skole for på den måten å dempe farten. Får ikke dette gjennomslag, er et annet forslag å bygge en undergang.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal takket elevene for engasjementet.

- Jeg har allerede tatt dette opp med Buskerud fylkeskommune som er vei-eier og med lensmannen, som kan gjennomføre fartskontroller. Jeg lover å ta det opp igjen med fylkeskommunen, og håper de kan få til en god løsning, sa ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Gard Warp (til venstre) og Adam Saskowski overleverte et brev til ordfører Gunn Cecilie Ringdal, der elevrådet tok opp trafikkforholdene rundt skolen.FAU-leder Rolf Aasheim var glad for at ordføreren tok turen innom skolen og benyttet anledning til å snakke varmt om samarbeidet mellom foreldre/skole/lærere.Ordfører Gunn Cecilie Ringdal besøkte Nordal skole for å lære mer om arbeidet som gjøres på skolen. I skolegården fikk hun håndplukkede blomster av (fra venstre): Hilda Amalie Mørk, Emilia Szmyt og Oliwia Plewa.