Informasjon om koronavirus

Her får du informasjon om smittesituasjonen i Lier, endringer i vårt tjenestetilbud, hvilke tiltak kommunen iverksetter og råd fra nasjonale helsemyndigheter.

Information about corona virus in English

Information in 22 languages to everyone ordered to stay at home

Do you need translation of the following text to another language? Please try Google translate.

Status Lier 6. august 2020:

En person i Lier er bekreftet smittet. Samlet har 49 liunger fått påvist smitte, 47 er friskmeldt og en person er død.

Tror du at du kan være smittet?

Dersom du får symptomer som vond hals, feber, hoste, pustevansker eller akutte magesmerter bør du teste deg for korona. Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlegen din på telefon eller chat først, og at fastlegen henviser deg til testing.

Fastlegen din kjenner deg og din helsehistorikk og kan gi mer presis oppfølging av tilstanden din. Dersom du har behov for sykmelding er det også fastlegen som vurderer dette. Hvis du har milde symptomer som har vart i 48 timer og kun trenger test, kan du sende e-post til korona@lier.kommune.no

Oppgi telefonnummeret ditt så ringer vi deg tilbake for å avtale time. Ikke skriv personopplysninger i e-posten. Trenger du legehjelp utenom fastlegens åpningstid? Kontakt legevakten på 116117.

Testing

Testingen foregår på Bilbotomta i Vestsideveien 22. Følg gule skilt med «Undersøkelse covid-19». Teststasjonen er de hvite teltene som står på byggeplassen. Du skal ikke inn i noen av husene på tomten. Vent i bilen til du får ytterligere instruksjoner. Ikke møte opp til testing uten time. Grunnen til dette er at vi må registrere inn pasientene og rekvirere prøven slik at dette er klart ved ankomst. Dersom mange møter opp uten time blir det kødannelse, noe vi ønsker å unngå av smittevernhensyn.

Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlegen din om du tror du trenger koronatest. Hvis du har milde symptomer som har vart i 48 timer og kun trenger test, kan du sende e-post til korona@lier.kommune.no 
Oppgi telefonnummeret ditt så ringer vi deg tilbake for å avtale time. Ikke skriv personopplysninger i e-posten.

Har du vært i utlandet?

Det er ikke slik at alle som har vært i utlandet skal testes. Det er forskjellige karanteneregler avhengig av hvilket land du har vært i. Listen over land endres ofte, sjekk derfor hjemmesidene til Folkehelseinstituttet både før du reiser og den dagen du kommer hjem.

Personer som har vært i utlandet og skal arbeide i Norge (uavhengig om de er norske statsborgere eller ikke) kan testes for å forkorte karantenetiden. Dette skal organiseres og bekostes av arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal i så fall sende e-post til korona@lier.kommune.no og blir ringt opp for avtale.

For arbeidsreisende som ankommer fra land med forhøyet smitte vil det i utgangspunktet være 10 dagers innreisekarantene eller testing for covid-19. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas dag fem og senest åtte dager etter ankomst. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt.  

Karantene, isolasjon og smitteoppsporing

Dersom du skulle teste positivt på koronavirus blir kommuneoverlegen varslet fra laboratoriet som analyserer testen. Hvis du er smittet blir du ringt opp av kommunens smittevernteam for informasjon, smittekartlegging og oppfølging. Den som er smittet blir bedt om å oppgi hvilke personer vedkommende har vært i kontakt med den siste tiden.

Smitteoppsporer ringer deretter alle personene på denne listen for å informere om at de har vært i kontakt med en som er smittet og at de nå er i karantene. Alle nærkontakter som har symptomer blir anbefalt å teste seg. Dersom noen av nærkontaktene bor i en annen kommune enn Lier, blir disse varslet om til kommuneoverlegen i sin hjemkommune og fulgt opp videre derfra.

Dersom du er i karantene på grunn av reise vil kommunen ikke automatisk få beskjed og du blir derfor heller ikke kontaktet av oss. Hvis du er i reisekarantene og lurer på noe anbefaler vi at du tar kontakt på korona@lier.kommune.no 

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Pårørende kan besøke sine kjære på helse- og omsorgsinstitusjoner i Lier, men av hensyn til smittevernreglene ber vi pårørende sette seg inn i hvilke restriksjoner som gjelder.

Vi ber pårørende som har vært i utlandet vente med å komme på besøk til det har gått ti dager etter hjemkomst. Dette skyldes økende koronasmitte i samfunnet, og gjelder pårørende som har vært på reise i både «røde» og «grønne» land og uavhengig av lengden på reisen.

- Dette er fordi beboerne på sykehjemmene våre er ekstra sårbare for eventuell smitte, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring. Hun legger til at det blir gjort individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

Helsedirektoratet har lagte en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under koronaepidemien

Lier kommune følger denne veilederen. Det betyr at vi så langt det er mulig legger til rette for at pårørende kan besøke sine kjære, men det forutsetter at:  

 • Besøket må avtales på forhånd, slik at personalet kan legge til rette. Inngangsdørene holdes fortsatt låst.  

 • Det føres besøksprotokoll over besøk med tidspunkt, navn og telefonnummer.  

 • Personer med symptomer på sykdom har ikke anledning til å komme på besøk, og skal ha vært helt friske i minst ett døgn før besøk. I spesielle tilfeller kan det gjøres særavtaler (alvorlig syke beboere).

 • Besøkende må utføre håndhygiene før og etter besøket.  

 • Besøk bør fortrinnsvis skje ute. Der det ikke lar seg gjennomføre, tilrettelegges besøk på pasientrom. Det er tillates maks to besøkende på pasientrom.  

 • Besøk skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.

 • Besøkende skal holde minst en meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.  Besøkende skal holde en meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om muligheten for fysisk kontakt. Man bør unngå ansikt-til-ansikt-kontakt.

 • Pasienter og beboere kan ta imot gaver fra pårørende. Her gjelder generelle råd for håndhygiene.  

 • Hvis besøkende har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjon.

 • Besøkende kan også gå på tur med beboer, men kun i nærområde. Ikke oppsøk områder med andre mennesker, som for eksempel butikker.

 • Hvis besøkende får koronasymptomer få dager etter besøket, må de opplyse om at de har vært på besøk på institusjonen for å bidra til effektiv smittesporing.  

 

Smittevernregler for skole og barnehager fra høsten 

Selv om smittespredningen nå er lav, har myndighetene bestemt at barnehagene og skolene skal planlegge høsten ut fra gult nivå. Dette innebærer blant annet at:  

 • ingen syke skal møte i barnehage eller skole.  

 • god hygiene og forsterket renhold opprettholdes.

 • unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. 

 • hele avdelinger og klasser regnes som en kohort (gruppe).  

 • unngå trengsel og store samlinger.  

 • holde avstand mellom kohorter også når barna er ute.   

Disse tiltakene vil medføre at hverdagen i barnehage og skole blir annerledes enn vanlig, og at aktivitetstilbudet kan bli noe redusert.  

- De kommunale barnehagene vil ha vanlig åpningstid fra august, og kommunen oppfordrer eierne av de ikke-kommunale barnehagene til å gjøre det samme, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst.  

Skolene og barnehagene i Lier følger myndighetenes smitteveiledere: 

Smitteveileder for barnehage

Smitteveileder for barneskolen

Smitteveileder for ungdomsskolen 

Spørsmål om koronaviruset

Helsedirektoratet har et eget opplysningsnummer om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også bruke e-post: korona@lier.kommune.no
Folkehelseinstituttets nettsider finner du smittevernråd og informasjon om avstand, karantene og isolasjon.  

Råd i forbindelse med arrangementer, idrett, samlinger og aktiviteter i Lier kommune

Når mennesker samles er det viktig at noen har oversikt over hvem som er tilstede, er ansvarlig for å minne folk på smittevernreglene og legger til rette for at de personlige smittevernreglene kan følges. Denne «noen» er det som helseministeren har kalt «en ansvarlig arrangør».  

I dette ligger det at man ikke trenger godkjenning eller tillatelse fra kommunen for å holde et arrangement, en idrettsaktivitet eller en samling på offentlig sted i Lier. Det betyr derimot at man må ha en oversikt, fortrinnsvis skriftlig, over hvem som er tilstede. Arrangøren må også ha en plan for å kontrollere at kun de inviterte faktisk er tilstede. Arrangøren må vurdere hvor stor risiko det er for at denne samlingen vil kunne medføre smitte, og være villig til å ta ansvaret dersom smitte skulle oppstå.  

Den som inviterer til samling må ha kontroll på dette:  

 • Sjekk siste råd og retningslinjer i henhold til Helsedirektoratets veileder for idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner og Folkehelseinstituttet sider om arrangementer og samlinger

 • Gjør en risikovurdering av arrangementet ditt og skriv en plan for hvordan du skal gjennomføre i henhold til reglene.

 • Vil ditt arrangement samle flere enn de som er invitert?

 • Vil det kunne tiltrekke seg publikum? Hvordan skal du som arrangør håndtere en situasjon der det samles fler enn planlagt?

 • Sørg for å informere de inviterte om at de ikke kan delta dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon og ha et system for å sende disse hjem igjen dersom de likevel skulle møte opp.

 • Tilrettelegge for at deltagerne kan følge de personlige smittereglene

 • Og viktigst av alt: Hvem er til stede og hvordan skal de kontaktes?

I alle samlinger av mennesker vil det være en risiko for smitte selv om den er liten når alle tiltak følges. Dersom dette skulle skje, må den ansvarlige arrangøren kunne overlevere lister med navn og kontaktinformasjon til de som var til stede og bistå kommunen slik at smitteoppsporingsarbeidet blir raskt og presist.     

Landbruket

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har laget en smittevernveileder for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet

Dersom du skal ta imot arbeidere fra utlandet som har karanteneplikt må du organisere for og planlegge dette. Vi anbefaler at det nedfelles en skriftlig plan. Før lister over hvem som bor sammen med hvem på hvilke rom. Sikre at arbeiderene får informasjon på et språk de behersker.

Dersom du trenger å teste dine arbeidere for å forkorte karantene, ta kontakt på korona@lier.kommune.no 

Startlån og økonomiske problemer som følge av koronaviruset?  

Mange kommer i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset. Dette gjelder primært de som får nedgang i sin lønn. De som mottar uføre- og alderstrygd fra Nav, vil fortsatt motta sine faste inntekter.  

Har du økonomiske problemer kan vi tilby avdragsfrihet på startlånet ditt. Du kan få avdragsutsettelse i inntil 6 måneder. Det vil si at betaling av avdrag utsettes, men du betaler rentene. Du kan benytte MinSide på Lindorffs innsynsløsning, eller du kan kontakte Lindorffs låneadministrasjon direkte på e-post: laaneadm@lindorff.com. Du kan også ringe Lindorff på telefon 73 54 23 20. Telefontid kl. 10.00 - 14.00. Vi oppfordrer til å benytte MinSide.  

Har du andre spørsmål om startlånet ditt, kan du kontakte Lier kommune på Boligkontorets e-post: boligkontoret@lier.kommune.no eller ringe Lier kommune 32 22 01 00 og bli satt over til Boligkontoret. Dersom inntektsnedgangen er stor, sjekk om du kan søke bostøtte på www.husbanken.no.