Informasjon om koronavirus

Her får du informasjon om smittesituasjonen i Lier, endringer i vårt tjenestetilbud, hvilke tiltak kommunen iverksetter og råd fra nasjonale helsemyndigheter. Siden oppdateres daglig.

Information about corona virus in English

Information in 22 languages to everyone ordered to stay at home

Do you need translation of the following text to another language? Please try Google translate.

Status Lier 7.april 2020:

Totalt er 21 personer i Lier nå smittet. To liunger innlagt på sykehus. Gjennomsnittalder på de smittede er 60 år. Kjønnsfordelingen er 10 kvinner og 11 menn.

29 personer er i hjemmekarantene. Dette er karantenetilfeller knyttet til kjent smittetilfelle. 

Aktivitetsanleggene i Lier holdes fortsatt stengt

De siste dagenes nyhetsoppslag om mulig åpning for bruk av idrettsanlegg til begrenset trening har skapt usikkerhet. Lier kommune presiserer at anleggene våre fortsatt holdes stengt av smitteforebyggende årsaker. Dette er også i samarbeid med klubbene våre som ber om bedre avklaringer av regler og praktiske opplegg før eventuell åpning. Vi ber derfor alle respektere dette.  

Vi minner samtidig om at det finnes mange andre gode muligheter til å være aktiv og nyte friluftslivet i grønne Lier. Klikk deg inn på www.lieropplevelser.no så finner du både tips og mer informasjon om både aktiviteter og steder du kan oppsøke og bruke i Lier.  

Private anlegg kan benyttes så langt eier/virksomhetsleder åpner for dette. Eier er i så fall ansvarlig for at smittevern er tilstrekkelig ivaretatt i henhold til Helsedirektoratets veileder

Du kan søke om forskudd på dagpenger

Fra mandag 30. mars kan permitterte og arbeidsledige søke NAV om forskudd på dagpenger. Pengene kan utbetales før påske.

Les mer om ordningen med forskudd på dagpenger og hvordan du søker

Startlån og økonomiske problemer som følge av koronaviruset?  

Mange kommer i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset. Dette gjelder primært de som får nedgang i sin lønn. De som mottar uføre- og alderstrygd fra Nav, vil fortsatt motta sine faste inntekter.  

Har du økonomiske problemer kan vi tilby avdragsfrihet på startlånet ditt?

Du kan få avdragsutsettelse i inntil 6 måneder. Det vil si at betaling av avdrag utsettes, men du betaler rentene. Du kan benytte på MinSide på Lindorffs innsynsløsning eller du kan kontakte Lindorff, Låneadministrasjonen direkte på e-post: laaneadm@lindorff.com.

Du kan også ringe Lindorff på telefon nr. 73 54 23 20. Telefontid kl. 10.00 - 14.00. Vi oppfordrer til å benytte MinSide.  

Har du andre spørsmål om startlånet ditt, kan du kontakte Lier kommune på Boligkontorets e-post: boligkontoret@lier.kommune.no eller ringe Lier kommune 32 22 01 00 og bli satt over til Boligkontoret.   Dersom inntektsnedgangen er stor, sjekk om du kan søke bostøtte på www.husbanken.no

Beredskapsbarnehage- og skole

Foresatte med samfunnskritiske arbeidsoppgaver som har barn i barnehage eller på 1. - 4. trinn i skolen, kan søke om plass til barna i beredskapsbarnehager og beredskapsskoler. 
 
Rutinen for henvendelser vedrørende beredskapsplass i skoler og barnehager har blitt endret. Du søker nå direkte til den barnehagen/skolen som barnet ditt tilhører.   
 
NB! Familier som har fått dette innvilget, men som per i dag venter på å bli innkalt til tjeneste, må ha barna hjemme frem til begge foresatte beordres på jobb. Dette for å begrense antall barn og ansatte i barnehager og skoler så mye som mulig.
 

Beredskapsplass i barnehage og SFO i påsken  

Helgerud barnegård har beredskapsplasser for både barnehagebarn og SFO-barn (barn mellom 1-10 år) på Skjærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag. Foresatte med samfunnskritiske arbeidsoppgaver, samt foreldre til barn med særskilte omsorgsbehov, kan ta direkte kontakt med Kristin Eriksrud i Helgerud barnegård for beredskapsplass disse dagene. E-post: styrer@helgerudbarnegard.no. Tlf: 404 68 430.

Digital hjemmundervisning

Skolene i Lier er stengt. Skolene ivaretar opplæring gjennom bruk av digital hjemmeundervisning. Har du spørsmål? Ta kontakt med den enkelte skole.

Betaling for barnehage, SFO og kulturskole  

Ingen skal betale for tjenester som ikke leveres. Dette gjelder barnehage, SFO og kulturskolen. Men - fakturaer må betales fortløpende. Betaling for tjenester du ikke har mottatt blir trukket fra på neste faktura.  
 
Kommunen fortsetter å fakturere alle tjenester og alle må fortsatt betale regningene. Kommunen holder oversikt over omfanget av tjenester som leveres og vil kreditere brukere fremover på løpende fakturaer. Det vil si at korrigering for manglende leveranser i mars kommer på din neste faktura.  

Foreldre som har barn i beredskapsbarnehage/SFO skal ikke betale for dette. 

Les mer om fritak for foreldrebetaling

 
For kulturskolen er det forutsatt i semesteravgiften at det vil kunne bli inntil fire avlysninger. Dette gjelder fortsatt. Kreditering av manglende leveranser i kulturskolen vil ikke beregnes før semesteret er over, og utbetales innen en mnd. etter semesterslutt.

Viktig informasjon om helse- og omsorgstjenester

For kommunen er det nå viktig å opprettholde alle nødvendige tilbud innen helse, omsorg og velferd. Ivaretakelse av liv og helse er da vår førsteprioritet. Dette vil medføre at andre aktiviteter og tjenester kan bli redusert eller for en periode ikke utført.

I henhold til nye nasjonale retningslinjer er det ikke lenger adgang for personer med luftveissmitte til kommunale helseinstitusjoner. Det er også en oppfordring om å begrense besøk til denne typen institusjoner generelt, for å begrense smittespredning. Lier kommune følger nasjonale føringer her.
 
 
Alle institusjoner ble søndag 15. mars stengt for alt av besøk, inkludert dagsenter.  
 

Omdisponerer en avdeling på Nøstehagen

Lier kommune omdisponerer en fløy på Nøstehagen bo- og omsorgssenter til fremtidig bruk for koronasmittede innbyggere som har behov for pleie.
 
Kommunen tar også i bruk Vestsideveien 100 til koronasmittede som ikke har behov for pleie i form av de fasilitetene som finnes på et sykehjem.
 

Helsesetjenester barn og unge

I den spesielle situasjonen vi nå er i og med ønske om å forhindre ytterligere smittespredning gjør helsetjenesten følgende endringer i sitt tilbud:

Helsestasjonen gjennomfører hjemmebesøk og barselbesøk på helsestasjonen, 6-ukerskonsultasjon og vaksinekonsultasjoner for barn opptil 15 måneder i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Vi ønsker at det bare møter én voksen med barnet på konsultasjon for å begrense antallet mennesker inn på helsestasjonen.

Alle gruppetilbud avlyses.

Oppfølgingssamtaler i skolehelsetjenesten og 0-26 tas fortrinnsvis på telefon. Den enkelte skolehelsesykepleier er tilgjengelig i ordinær arbeidstid for samtaler, spørsmål o.l.

0-26-telefonen utvider tilgjengelighet fra 08.30-15.00 og er betjent av helsepersonell som kan svare på små og store spørsmål. Telefon: 945 00 400. Gjennom påsken (8. til 13. april) gjelder samme telefonnummer, men innenfor tidsrommet 12.00 til 15.00. Man kan også sende tjenesten en mail på 0-26@lier.kommune.no.

Helsestasjon for ungdom er åpen som vanlig. Vi anbefale å avtale timer på telefon i forkant for å unngå opphopning på venterommet. Telefon: 932 96 148.

Er det sykdomstegn eller spørsmål om smitte i familien, ta kontakt med oss på telefon før oppmøte. Helsetjenesten ønsker å bidra til å ivareta både barn, unge og familier i den krevende situasjonen kommunen og landet er inne i nå. Så har dere behov for samtaler, ta kontakt med oss.

Jordmortjenesten

Jordmødrene i Lier følger anbefalinger og råd fra Helsedirektoratet og FHI når det gjelder oppfølging av gravide i forbindelse med koronavirus. Dette vil innebære følgende:

 • Svangerskapskontroller opprettholdes i størst mulig kontroll. Dersom du ikke har fått annen beskjed møter du til avtalt time. Noen ganger vil vi forsøke å ha konsultasjonen per telefon.
 • Det anbefales at du kommer alene til timen.
 • Barselbesøk av jordmor erstattes med tilbud om konsultasjon på helsestasjonen.
 • Dersom du har symptomer på sykdom bes du om å ta kontakt per telefon i forkant av timen slik at konsultasjonen kan planlegges.
 • Gravide i 2. og 3. trimester anbefales å ta influensavaksinen og vi ber dere om å holde dere oppdatert på Folkehelsesinstituttets nettsider når det gjelder råd til gravide. 
 • Vi forstår at denne situasjonen skaper bekymring. Ved behov – ta kontakt med din jordmor (Marte og Mona) så skal vi svare på dine spørsmål så godt vi kan.

Redusert tannhelsetilbud i Viken 

For å redusere risiko for koronasmitte blant pasienter og ansatte er tilbudet på de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune redusert. Alle ordinære timer på tannklinikkene er avlyst, i første omgang fram til etter påske.

Dersom du har behov for akutt tannhelsehjelp, ta kontakt med nærmeste tannklinikk på telefon.

I tillegg er oppsatte avtaler på institusjoner og annet folkehelsearbeid avlyst.

Tannhelsetjenesten i Viken etablerer tre offentlige akuttberedskapsklinikker for pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte som har behov for øyeblikkelig hjelp: Tune i Sarpsborg, Hønefoss sentrum samt Tannhelsetjenestens kompetansesenteret Øst i Oslo. Klinikkene kommer i drift så snart nødvendig bestilt smittevernutstyr er på plass. Informasjon om tjenestetilbud og akuttberedskap blir fortløpende oppdatert på: www.viken.no/tannhelse

Renovasjon

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg.

Alle gjenvinningsstasjonene er åpne, men ombrukstilbudene stenges inntil videre. Avfallshentingen går som normalt.

Både RfD og våre leverandører har utarbeidet beredskapsplaner og iverksatt egne tiltak. RfD følger sentrale myndigheters råd og pålegg, samt de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. Det er viktig at medarbeiderne unngår smitte, og da trenger RfD et godt samarbeid med innbyggerne. Det betyr:

 • Avfallshentingen går som normalt. Pass på at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før det kastes i beholderne og sørg for at lokket er igjen. Ikke sett avfall ved siden av beholderen.

 • Gjenvinningsstasjonene er åpne, men ombrukstiltakene stenges inntil videre. På gjenvinningsstasjonen er det viktig å holde avstand til de ansatte og andre besøkende. De ansatte tilbyr veiledning, men ikke bærehjelp. God håndhygiene er en selvfølge.

 • Inn- og utlevering av gjenstander til ombruk på gjenvinningsstasjonene stenges inntil videre av hensyn til smittevern. 

 • Ta kontakt med RfD på telefon, e-post eller Facebook i stedet for å møte opp hos administrasjonen. Kontoret er stengt for besøkende. Informasjon oppdateres fortløpende fordi at situasjonen kan endre seg fort.

RfD legger ut informasjon etter hvert som ulike tiltak iverksettes på deres nettsider

Kartlegging av smittede

Kommuneoverlegen er smittevernansvarlig i Lier kommune. Kommuneoverlegen får direkte beskjed fra laboratoriet i Oslo dersom innbyggere bosatt i Lier får påvist det nye viruset.
 
Kommunen tar telefonisk kontakt med alle som får påvist viruset og kartlegger sammen med den rammede hvilke andre personer som kan være smittet (smitteoppsporing). Disse personene blir i sin tur kontaktet telefonisk av kommunen for videre kartlegging.
 
Kommuneoverlegen samarbeider med kommuneoverleger og smittevernoverleger i andre kommuner over hele landet for å sikre smitteoppsporing over kommunegrensen.

Tror du at du kan være smittet?

Ta kontakt med fastlegen din på telefon. Fastlegen vurderer om du skal i hjemmekarantene og om det er behov for testing. Utenom fastlegens åpningstid skal du kontakte legevakten.

Legevakten i Drammen har opprettet et eget døgnåpent telefonnummer:
32 25 41 78.

Spørsmål om koronaviruset

Helsedirektoratet har et eget opplysningsnummer om koronaviruset:
815 55 015.

Legevakten i Drammen har også et informasjonsnummer: 32 26 56 04.
Dette er betjent av helsepersonell mellom klokken 08.00 - 23.00 alle dager.

Du kan også bruke e-post: korona@lier.kommune.no

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes.

 • Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

 • Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.

 • Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dette gjelder også helsepersonell.

Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.

Har du vært på reise?

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i hjemmekarantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Er du helsepersonell?

Du finner råd og informasjon til helsepersonell på Folkehelseinstituttets nettsider

Er du i risikogruppen?

Folkehelseinstiuttet har informasjon til deg som er i risikogruppen for å få komplikasjoner i forbindelse med eventuell smitte.

Hjelp Folkehelseinstituttet å kartlegge hvor mange som har symptomer på koronasmitte.