Informasjon om koronavirus

Her får du informasjon om smittesituasjonen i Lier, endringer i vårt tjenestetilbud, hvilke tiltak kommunen iverksetter og råd fra nasjonale helsemyndigheter.

Information about corona virus in English

Information in 22 languages to everyone ordered to stay at home

Do you need translation of the following text to another language? Please try Google translate.

Status Lier 3. juli 2020:

Totalt er en person i Lier nå smittet. Samlet har 47 liunger fått påvist smitte, 45 er friskmeldt og en person er død.

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Pårørende kan besøke sine kjære på helse- og omsorgsinstitusjoner i Lier, men av hensyn til smittevernreglene ber vi pårørende sette seg inn i hvilke restriksjoner som gjelder.

Helsedirektoratet har lagte en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under koronaepidemien.  

Lier kommune følger denne veilederen. Det betyr at vi så langt det er mulig legger til rette for at pårørende kan besøke sine kjære, men det forutsetter at:  

 • Besøket må avtales på forhånd, slik at personalet kan legge til rette. Inngangsdørene holdes fortsatt låst.  

 • Det føres besøksprotokoll over besøk med tidspunkt, navn og telefonnummer.  

 • Personer med symptomer på sykdom har ikke anledning til å komme på besøk, og skal ha vært helt friske i minst ett døgn før besøk. I spesielle tilfeller kan det gjøres særavtaler (alvorlig syke beboere).

 • Besøkende må utføre håndhygiene før og etter besøket.
   
 • Besøk bør fortrinnsvis skje ute. Der det ikke lar seg gjennomføre, tilrettelegges besøk på pasientrom. Det er tillates maks to besøkende på pasientrom.
   
 • Besøk skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.

 • Besøkende skal holde minst en meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. 

 • Besøkende skal holde en meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om muligheten for fysisk kontakt. Man bør unngå ansikt-til-ansikt-kontakt.

 • Pasienter og beboere kan ta imot gaver fra pårørende. Her gjelder generelle råd for håndhygiene.  

 • Hvis besøkende har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjon.

 • Besøkende kan også gå på tur med beboer, men kun i nærområde. Ikke oppsøk områder med andre mennesker, som for eksempel butikker.

 • Hvis besøkende får koronasymptomer få dager etter besøket, må de opplyse om at de har vært på besøk på institusjonen for å bidra til effektiv smittesporing.  

Smittevernregler for skole og barnehager fra høsten 

Selv om smittespredningen nå er lav, har myndighetene bestemt at barnehagene og skolene skal planlegge høsten ut fra gult nivå. Dette innebærer blant annet at:  

 • ingen syke skal møte i barnehage eller skole.  

 • god hygiene og forsterket renhold opprettholdes.

 • unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. 
 • hele avdelinger og klasser regnes som en kohort (gruppe).  

 • unngå trengsel og store samlinger.  

 • holde avstand mellom kohorter også når barna er ute.   

Disse tiltakene vil medføre at hverdagen i barnehage og skole blir annerledes enn vanlig, og at aktivitetstilbudet kan bli noe redusert.  

- De kommunale barnehagene vil ha vanlig åpningstid fra august, og kommunen oppfordrer eierne av de ikke-kommunale barnehagene til å gjøre det samme, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst.  

Skolene og barnehagene i Lier følger myndighetenes smitteveiledere: 

Smitteveileder for barnehage

Smitteveileder for barneskolen

Smitteveileder for ungdomsskolen

 

Tror du at du kan være smittet?

Dersom du får symptomer som vond hals, feber, hoste, pustevansker eller akutte magesmerter bør du teste deg for korona. Ta kontakt med din fastlege via telefon eller chat for å avtale tid for testing. Selve testen foregår i kommunens beredskapskontor etter henvising fra legen din.

Utenom fastlegens åpningstid skal du kontakte legevakten. Legevakten i Drammen har opprettet et eget døgnåpent telefonnummer: 32 25 41 78.

Spørsmål om koronaviruset

Helsedirektoratet har et eget opplysningsnummer om koronaviruset:
815 55 015.

Du kan også bruke e-post: korona@lier.kommune.no

Folkehelseinstituttets nettsider finner du smittevernråd og informasjon om avstand, karantene og isolasjon.  

Råd i forbindelse med arrangementer, idrett, samlinger og aktiviteter i Lier kommune

Når mennesker samles er det viktig at noen har oversikt over hvem som er tilstede, er ansvarlig for å minne folk på smittevernreglene og legger til rette for at de personlige smittevernreglene kan følges. Denne «noen» er det som helseministeren har kalt «en ansvarlig arrangør».  

I dette ligger det at man ikke trenger godkjenning eller tillatelse fra kommunen for å holde et arrangement, en idrettsaktivitet eller en samling på offentlig sted i Lier. Det betyr derimot at man må ha en oversikt, fortrinnsvis skriftlig, over hvem som er tilstede. Arrangøren må også ha en plan for å kontrollere at kun de inviterte faktisk er tilstede. Arrangøren må vurdere hvor stor risiko det er for at denne samlingen vil kunne medføre smitte, og være villig til å ta ansvaret dersom smitte skulle oppstå.  

Den som inviterer til samling må ha kontroll på dette:  

I alle samlinger av mennesker vil det være en risiko for smitte. Dersom dette skulle skje, må den ansvarlige arrangøren kunne overlevere lister med navn og kontaktinformasjon til de som var til stede og bistå kommunen slik at smitteoppsporingsarbeidet blir raskt og presist.     

Startlån og økonomiske problemer som følge av koronaviruset?  

Mange kommer i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset. Dette gjelder primært de som får nedgang i sin lønn. De som mottar uføre- og alderstrygd fra Nav, vil fortsatt motta sine faste inntekter.  

Har du økonomiske problemer kan vi tilby avdragsfrihet på startlånet ditt?

Du kan få avdragsutsettelse i inntil 6 måneder. Det vil si at betaling av avdrag utsettes, men du betaler rentene. Du kan benytte på MinSide på Lindorffs innsynsløsning eller du kan kontakte Lindorff, Låneadministrasjonen direkte på e-post: laaneadm@lindorff.com.

Du kan også ringe Lindorff på telefon nr. 73 54 23 20. Telefontid kl. 10.00 - 14.00. Vi oppfordrer til å benytte MinSide.  

Har du andre spørsmål om startlånet ditt, kan du kontakte Lier kommune på Boligkontorets e-post: boligkontoret@lier.kommune.no eller ringe Lier kommune 32 22 01 00 og bli satt over til Boligkontoret. 

Dersom inntektsnedgangen er stor, sjekk om du kan søke bostøtte på www.husbanken.no.