Hopp til innhold

Feilkobling på gatelysanlegget i Nøste-området

Det er oppdaget en feilkobling på gatelysanlegget i Nøste-området. Lier vei, vann og avløp KF er i gang med å utrede omfanget av feilen, men dette vil ta noe tid fordi over 60 stolper skal kobles om. Det betyr også at området blir mørklagt en periode.

På kartet kan du se hvilket område som er berørt.  

Over 60 stolper må kobles om

22. mars mottok Lier vei, vann og avløp en feilmelding på deler av gatelyslysanlegget på Nøste. Det ble bestilt entreprenør for å reparere feilen. Det ble da avdekket en feilkobling, og anlegget må utbedres.  

Lier kommune tok over ansvaret for anlegget i 2010. Gatelysanlegget har ikke blitt oppgradert etter dette, men står på liste over anlegg som må oppgraderes.  

Over 60 stolper må kobles om slik at anlegget blir forskriftsmessig. Strømmen er skrudd av, noe som medfører at området blir mørklagt i en periode.

Innbyggere som har adresse i det berørte området skal være varslet via sms.  

Kommer tilbake med mer informasjon

Arbeidet med å koble om de over 60 lysstolpene vil ta tid.  

- Vi kan dessverre ikke si noe mer konkret om hvor lang tid dette vil ta, men vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om fremdriften samt når vi kan forvente at entreprenøren gjør seg ferdig. Vi beklager ulempen dette medfører innbyggere, sier Otto Schacht, daglig leder i Lier vei, vann og avløp KF.