Fem liunger er nominert til Drømmestipendet

Lisa Marie Nomme er en av de nominere fra Lier.
- Vi krysser fingrene for at en eller flere mottar stipend i år også, smiler kulturskolerektor Frøydis Rui-Rehman.

Da er endelig årets nominasjoner til Drømmestipendet klare. I år er fem flinke liunger nominert til stipend.

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner - til sammen 1,5 millioner kroner.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker man å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Drømmestipendet er verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer. Ungdommen er vår fremtid og de fortjener slike muligheter.

To fikk i fjor

I fjor fikk to liunger stipend; Ola Sønstebø (musikk) og Hedda Kristine Wium Karlsen (kostymedesign).

I år er 5 liunger nominert. Disse er:

I kategorien musikk

  • Aksel Engebakken Berg (trombone)
  • Anna Ouff Grøthe (trekkspill)
  • Lisa Marie Nomme (fløyte)

I kategorien dans

  • Ole-Gunnar Eriksen (sportsdans)

I kategorien visuell kunst

  • Danick Theodor Bakker (3d kunst/digital kunst)

Se mer om dem her: https://www.drommestipendet.no/nominerte-drommer/

Aksel Engebakken Berg er nominert.

- Gratulerer til alle fem

- Vi krysser fingrene for at en eller flere mottar stipend i år også. Om vi får vinnere i år vil utdelingen skje i forbindelse med kulturskolens forestilling Aladdin på kulturscenen under Lierdagene i juni, forteller Frøydis Rui-Rahman, rektor ved Lier kulturskole.

Ordføreren vil dele ut prisen sammen med representant fra Norsk Tipping, representant fra Norsk kulturskoleråd og Lier kulturskoles rektor Frøydis Rui-Rahman.

Det er kulturskolene som administrerer ordningen, men alle kan søke. Også de som ikke går i kulturskole.

Søknad sendes til kulturskolen i egen kommune i januar hvert år. Følg med på deres facebook for mer informasjon. For å søke må du være kunst- eller kulturutøver, være mellom 13 og 20 år og ha en drøm innen eget kunstfag.

Beskriv drømmen

Alle norske kommuner kan levere så mange nominasjoner de ønsker, i kategoriene dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst, sirkus og annet. Kriterier for nominasjon finnes på nettsiden www.drommestipendet.no.

Det er viktig med en god søknad og med dokumentasjon (lydfiler, bilder og filmer) av høy kvalitet for å komme gjennom nåløyet. Søknader som fokuserer kun på en drøm om å kjøpe seg utstyr prioriteres sjeldent.

Drømmen må være beskrevet godt og komme fra utøveren selv. Utøvere som er på tilbudssiden og som har vært synlige i kommunen over en tid prioriteres ofte. Det er også en fordel for søkere å ha vært med på UKM eller liknende arrangement da det ofte er svært bra dokumentasjon å hente fra slike større arrangement.