Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter til høye strømutgifter. For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31. desember.

Regjering og SV har avtalt å styrke bostøtten fra Husbanken slik at flere husstander med lave inntekter og høye boutgifter kan få støtte til høye strømutgifter. Avtalen gjelder for vedtak og utbetalinger i januar, februar og mars 2022. Utbetalingsdato er den 20. i måneden.  

Styrkingen av bostøtten innebærer at flere minstepensjonister, uføre og andre med lav inntekt som i dag faller utenfor ordningen, kan motta bostøtte i vinter. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1 100 kroner i støtte per måned.    

Søk innen 31. desember  

For å få utbetalt bostøtte i januar neste år, må du søke innen 31. desember 2021. Det gjelder husstander som ikke mottar statlig bostøtte i dag. Du som allerede mottar statlig bostøtte trenger ikke å søke på nytt.  

Søknadsfristen for vedtak og utbetalingen i februar 2022 er 25. januar, mens søknadsfristen for vedtak og utbetalingen i mars 2022 er 25. februar.

Slik søker du om bostøtte

Her kan du søke om bostøtte via digital løsning

Hvis du har problemer med å søke elektronisk, kan du fylle ut og levere papirsøknad.

Skjemaet for papirsøknad finner du her

Papirsøknaden sendes til Lier kommune v/ Boligkontoret, Postboks 205, 3401 Lier eller kan leveres i vår postkasse på utsiden av våre og Vedtakskontorets lokaler i 3. etg. i Fosskvartalet.

Hjelp til å fylle ut søknaden

Dersom du trenger hjelp til utfylling, kan du kontakte boligkontoret på vakttelefon 32 22 02 82. Vakttelefon er bemannet fra klokken 09.00 – 11.00 og fra klokken 12.00 – 14.00 alle hverdager. 

Du når oss også på e-post: boligkontoret@lier.kommune.no 

Hvilke endringer er gjort:

  • Grensen for hvor høy inntekt du kan ha er økt for utbetalingene i januar, februar og mars.

  • Reglene for formue fjernes midlertidig.

Du kan lese mer om endringene på Husbankens hjemmesider