Flytter Frivilligbørs til neste år

Ved påmeldingsfristens utløp var det for få påmeldte til Frivilligbørs 23.mai, og arrangementet blir derfor flyttet til 2023.

Lier kommune planla Frivilligbørs på Lier kulturscene 23. mai. Tilbakemeldingene fra lag, foreninger, næringslivet og offentlig virksomheter er at det er interesse for å delta og at de er godt kjent med konseptet, men at de ikke har kapasitet denne våren.

Mange foreninger og virksomheter har travle dager med mye å gjøre og etterslep fra to år med koronapandemi. Vi har forståelse for at aktørene nå trenger tid til å komme ovenpå igjen, og vi heier på lokalt næringsliv, lag og foreninger som har mye å gjøre.

Vi har derfor valgt å avlyse Frivilligbørs 23.mai 2022, og flytter arrangementet til vinteren/våren 2023.

Vi ses neste år!