Følg digitale politiske møter

Onsdag 10. mars klokken 18.00 er det digitale møter i både helse-, omsorg- og velferdsutvalget og utvalget for miljø og plan. Du kan følge møtene direkte via nettsiden. I møtet i utvalget for miljø og plan skal blant annet en sak om ny renseløsning for Lahell rensedistrikt behandles.