Følger situasjonen nøye

Lier kommune følger situasjonen i Ukraina nøye. Fredag fikk kommunen en orientering fra sentrale myndigheter.

Fredag 4. mars deltok Lier kommune i et informasjonsmøte om angrepet mot Ukraina. Møtet var i regi av Statsforvalteren, som er koordinerende enhet inn mot kommunene.

Tema for møtet var blant annet trusselbildet, utdeling av jodtabletter til befolkningen og håndtering av flyktninger.

Lier kommune har tilstrekkelig med jodtabletter på lager for de målgruppene vi er pålagt å ha jodtabletter til. Dette er hovedsakelig barn, unge, gravide og ammende. Det blir sendt ut et informasjonsskriv til foresatte om kommunens beredskap knyttet til jodtabletter via skoler og barnehager i starten av neste uke.  

Vi viser for øvrig til regjeringens nettside for oppdatert informasjon om angrepet mot Ukraina og følgene av dette: 

På kommunens nettsider kan du lese mer om Lier kommunes beredskapsarbeid og egenberedskap