Folkemøte om Lier stadion/Stoppen idrettspark

Torsdag 17.mars klokken 19.00-21.00 ble det holdt folkemøte i Reistad arena om reguleringsplan av Lier stadion/Stoppen idrettspark. Opptak av folkemøtet finnes her.

Opptak fra folkemøtet finner du på denne lenken

Varsel om planoppstart

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av arbeidet med detaljregulering for Lier stadion/Stoppen idrettspark. Lier kommune ved kultur og fritid er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS i utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å sikre en god og helhetlig utvikling av idrettsanlegget. Dette med utgangspunkt i dagens bruk og aktivitet samt idrettslagenes ønsker om nye hall- og aktivitetsflater.

Her finner du mer informasjon om detaljregulering for Lier
stadion/Stoppen idrettspark