Fordeling av koronamidler

Lier kommune har mottatt 1,4 millioner kroner til fordeling til lokalt næringsliv som har vært eller er særlig hardt rammet av koronatiltak. Søknadsfristen vil være en gang i april 2022, og vi kommer tilbake med mer informasjon.  

Dette er fjerde gang Lier kommune skal fordele midler til lokalt næringsliv etter denne modellen.  

Kommunen har bedt om innspill på tildelingskriterier fra næringslivsorganisasjoner/foreninger. Vi venter å motta disse tilbakemeldingene innen utgangen av januar.  

Kommunestyret vedtar tildelingskriteriene

Kommunestyret behandler sak om tildelingskriteriene 22. mars.

Når tildelingskriteriene er vedtatt, vil disse publiseres på kommunens nettsider sammen med informasjon om hvordan søknader skal sendes inn.  

Søknadsfristen settes til ca. en måned fra utlysningstidspunktet. Brev med tilsagn om tildeling og eventuelle avslag sendes ut samtidig til alle søkere.

Dette påvirker beløpet som gis i støtte

Hvor stort beløp søkerne kan oppnå vil avhenge både av virksomhetens omsetningssvikt og av hvor mange andre søkere som oppfyller tildelingskriteriene fastsatt av kommunestyret.  

Vi håper å få inn mange søknader også denne gangen.