Hopp til innhold

Fordelte 110.000 kroner på Liers skoler

Mandag 21. november 2022 møttes elever fra 6. – og 9. trinn til de unges kommunestyre. På sakskartet sto fordeling av til sammen 110.000 kroner til barne- og ungdomsskolene i Lier.

To ganger i året møtes elever fra alle skolene i Lier kommune til de unges kommunestyre.

I denne runden, som fant sted på Haugestad, var det 110.000 kroner som skulle fordeles – 51.000 kroner til ungdomsskolene og 59.000 kroner til barneskolene.

Opp på talerstolen

Hver skole hadde forberedt et innlegg med presentasjon av tiltaket de ønsket penger til. Alle måtte frem og tale fra talerstolen. Men først fikk de naturligvis en rask innføring i hvordan et kommynestyremøte skal foregå, med blant annet innlegg, replikker, svarreplikker og gruppemøter.

Tilstede var 20 representanter fra barnetrinnet og ni representanter fra ungdomstrinnet. Heia skole og ungdomstrinnet på Høvik skole var ikke til stede.

Gruppemøter og diskusjon

Etter at alle hadde presentert sin plan fra talerstolen, ble det bedt om gruppemøter. Her diskuterte de engasjerte elevene ytterligere hvordan pengene skulle fordeles. Blant forslagene var det trådløse høytalere, basketballkurv og frisbee-golf. Magnus Mamler-Høvik (bildet) fra Hegg la fram flere argumenter for hvorfor skolen hans burde få penger til tennisutstyr.

På ungdomstrinnet var det bred enighet om fordelingen, og også Høvik skole som selv ikke var representert under møtet, fikk tildelt en sum.

Det var derimot litt større uenighet blant klassene på barneskolene. Sylling skole og Nordal og Egge skoler la fram alternative forslag til vedtak. Flere representanter tok til talerstolen for å fremme sin sak. 

Til slutt var det Syllings forslag som fikk flest stemmer under votering, med 13 mot seks stemmer.

Resultatet av vedtaket og den endelige fordelingen av pengene kan leses under.

Fordeling på barnetrinnet:

Sylling: 6029 kroner til utstyr til aktiviteter året rundt

Oddevall: 7055 kroner til skøyter, hjelmer og spader som skolen kan låne ut 

Hegg: 7167 kroner til blant annet tennisutstyr

Egge: 0 kroner

Gullaug: 0 kroner

Høvik: 13 245 kroner til trådløse høytalere

Hallingstad: 13 754 kroner til lekekurspakke

Hennummarka: 8495 kroner til å arrangere en felles dag for alle elevene

Heia: 3255 kroner til basketballkurv

Nordal: 0 kroner

Fordeling på ungdomstrinnet:

Tranby: 14 822 kroner til multiplayer-spill

Sylling: 16 511 kroner til frisbee-golf

Lierbyen: 15 083 kroner til airtrack

Høvik: 4584 kroner