Hopp til innhold

Fordelte en million fra politikernes «pengesekk»

I forrige møterunde hadde politikerne en ekstra hyggelig oppgave: Fordele nesten en million kroner til lag, foreninger og kommunale virksomheter. Her kan du se hvordan pengene ble fordelt.

Gjerde, juleaktiviteter, sofaer og matkasser

I handlingsprogrammet for 2022-2025 ble det satt av 500.000 kroner som helse-, omsorg- og velferdsutvalget kunne fordele i løpet av 2022.

Nærmere 91.000 kroner var allerede benyttet, og i møtet 23. november 2022 vedtok politikerne hvordan de resterende midlene skal fordeles:

 • Bratromveien 3: 20 000 kroner til sofa

 • Hennummarka vel: 50 000 kroner til gjerde til hundepark

 • Lierstranda bofellesskap: 20 000 kroner til sofagruppe

 • Heggtoppen rus og psykiatri: 17 500 kroner til førjuls- og juleaktiviteter

 • Bratromveien 5: 20 000 kroner til sofa

 • Eikeliveien 7-9-11: 60 000 kroner til tre sofaer Vestsideveien 100: 20 000 kroner til sofa

 • Røde Kors-diakoni-lierkirken med flere: 201 500 kroner til matkasser til jul  

Kunstsnø, flyktningarbeid og aktiviteter for barn og unge

Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget hadde også 500 000 kroner som politikerne skulle fordele i løpet av 2022. 

Det var ikke brukt noen av disse midlene i 2022. I møtet 22. november vedtok politikerne i utvalget hvordan pengene skal fordeles:

 • Ungdomshuset V2: 100 000 kroner

 • Eplefondet: 100 000 kroner

 • Martinsløkka: 75 000 kroner til produksjon av kunstsnø  

 • BUA: 75 000 kroner til nytt utstyr

 • Inkluderende idrett - målrettet flyktningarbeid: 50 000 kroner

 • Ungdomstrinnet ved Høvik skole: 25 000 kroner for å ordne gamle møbler

 • Lierskogen fritidsklubb: 25 000 kroner

 • Sjåstad barne- og ungdomsklubb: 25 000 kroner  

 • Sylling skole: 25 000 kroner til møbler