Arbeidsgiverutvalget presenterer hvem de ønsker som midlertidig rådmann fra september.

Lier kommune skal ansette ny rådmann etter Hans-Petter Christensen, som går til stillingen som assisterende fylkesmann i Buskerud.

- Til tross for sommerferien er vi godt i gang med forberedelsene til rekrutteringsprosessen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Hun opplyser at kommunens arbeidsgiverutvalg har valgt ekstern rådgiver og at formannskapet vil ta stilling til rekrutteringsprosessen i august. Stillingen vil etter alt å dømme bli lyst ut kort etter at ferietiden er omme.

Foreslår Bente Gravdal

- Ansettelser tar tid. Jeg er derfor spesielt glad for at arbeidsgiverutvalget kan legge frem et godt forslag til konstituering i stillingen i kommunestyrets møte tidlig i september. Bente Gravdal har takket ja til å fungere som rådmann det kommende halvåret, forteller Lier-ordføreren.

Gravdal har for tiden permisjon fra Lier kommune mens hun er i engasjement som avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud.