Forlenger rødt nivå på skoler og barnehager

Lier kommune forlenger rødt nivå på skoler og barnehager frem til og med 25. april. Rødt nivå innebærer blant annet mindre grupper/kohorter og mer bruk av digital hjemmeundervisning for å begrense kontakt.

 Lier er en av Viken-kommunene som er omfattet av de strenge regionale 5A-tiltakene i den nasjonale covid-19-forskriften (forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner - særlig høyt tiltaksnivå).

Lier kommune viderefører rødt tiltaksnivå på grunnskoler og barnehager til og med 25. april 2021.

Når smittesituasjonen endrer seg og Lier flyttes til kapittel 5B (forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner - høyt tiltaksnivå), vil kommunen gå over til gult nivå i skoler og barnehager.