Hopp til innhold

Fraråder å bade etter uværet

Det er meldt sol og fine temperaturer de neste dagene, men kommuneoverlegen anbefaler likevel at man venter med å bade til flomtoppen er nådd. Det vil i praksis bety starten av neste uke. Badevannskvaliteten er nå spesielt dårlig ved Engersand.

Uværet «Hans» har ført med seg mye nedbør og økt vannstand i vårt område. Dette kan gi lokalt dårlig badevann med bakterier i vannet.

- Jeg anbefaler å avvente med å bade til 24 timer etter flomtoppen er nådd som et føre var-tiltak. Jeg tenker spesielt på Engersand, som vi har erfaring med at blir dårligere ved kraftige regnskyll, forklarer kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Kommuneoverlegens anbefaling om å ikke bade gjelder imidlertid alle badeplasser i Lier - både i sjøen og i tjern.

Flomtopp til helgen

Flomtoppen for Drammensfjorden og Holsfjorden er ventet å komme i løpet av helgen 11.- 13. august. Derfor gjelder anbefalingen om å vente med å bade til litt ut i uke 33.

Lier kommune mottar jevnlig prøvesvar på vannkvaliteten ved utvalgte badeplasser i Lier. Måleenheten som benyttes er cfu/100 ml, og når denne er mindre enn 100 anses vannkvaliteten som god, mens når den overstiger 1000 anses det som uakseptabelt og bading frarådes.

Ved Engersand ble det målt 940 cfu/100 ml vann den 8. august.

- Det er veldig tett opp til et nivå som kan være helseskadelig, sier Ingrid Bjerring.

Vannprøvene ved andre badeplassene viste disse verdiene 8. august:

  • Svangstrand: 21 cfu/100 ml

  • Damtjern 52: cfu/100 ml

  • Gilhusodden 610: cfu/100 ml 

Føre var

- Vannstanden i både Drammensfjorden og Holsfjorden er på vei opp, og når trolig toppen i løpet av helgen. Derfor fraråder vi bading, selv om prøvene fra for eksempel Svangstrand ikke hadde spesielt høye verdier da de ble tatt 8. august, sier Bjerring.