Frist for å søke barnehageplass er 1. mars

Husk at fristen for å søke barnehageplass for høstens hovedopptak er 1. mars. Søknaden sender du inn elektronisk via nettsiden.

Slik søker du

Foresatte som skal søke om barnehageplass gjør det via vår barnehageportal. 

Søke om barnehageplass i Lier  

Når søknaden er lagt inn, registreres den i kommunens datasystem. Du mottar elektronisk melding om at søknaden er mottatt og godkjent. Søknaden er registrert helt til barnet er tildelt plass. Det er derfor ikke nødvendig å søke på nytt. Ønsker du å gjøre endringer i det innlagte søknadsskjemaet, gjøres dette elektronisk. Innlogging med MinID/BankID.  

I perioden for hovedopptak, 1. mars til 1. april, er portalen stengt for endringer. Søkere som ikke har tilgang til internett, kan få hjelp i den enkelte barnehage eller på helsestasjonen. Ved kommunens servicetorg er det mulig å benytte tilgjengelig datamaskin.  

Rett til plass  

Barn som har fylt ett år innen utgangen av november har rett på barnehageplass. 

Forutsetninger: Det er søkt innen fristen 1. mars for hovedopptak. Startdato senest i løpet av den måneden barnet fyller ett år.  

Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt, ikke i en enkelt barnehage. Takkes det nei til tilbudet mister barnet retten til barnehageplass, men kan fortsatt stå på søkerliste til ønsket barnehage.  

Tilbud om barnehageplass  

Tilbud om barnehageplass sendes ut elektronisk til hovedsøkers oppgitte e-postadresse. Svar etter hovedopptaket sendes ut fortløpende frem til 1. juli 2020.   Søknader som registreres etter søknadsfristen for hovedopptak, blir behandlet ved ledige barnehageplasser etter at hovedopptaket er avsluttet.  

Opplysninger om barnehagene i Lier

På vår netttside finner du informasjon om den enkelte barnehage i Lier