Hopp til innhold

Frist for å søke om leie av haller og lokaler er 15. mars

Nå er søknadsskjema for leie av haller lagt ut. Søknadsfristen er 15. mars.

Lier kommune leier ut idrettshaller, gymsaler, svømmehall, kantiner, aulaer og andre lokaler. Det tildeles hvert år fast tid i lokalene ved eget søknadsskjema.

Fastleien gjelder for et skoleår av gangen og følger skolenes årsplan.

Her finner du søknadsskjema for halleie

Søknadsfristen i år er 15. mars 2023.

Enkeltarrangementer og andre leieforespørsler

Andre leieforespørsler behandles fortløpende via kommunens digitale utleiesystem.

Utleien er åpen for et skoleår av gangen, men det kan gjøres unntak for større arrangementer og lignende.

Kommunens lokaler leies ikke ut til privatformål.

Full oversikt over lokalene finner du på leiesiden