Hopp til innhold

Momskompensasjon for lag og foreninger

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om momskompensasjon for utgifter de har hatt ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 1. september 2023.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.    

Det er åpent for søknader, og søknadsfristen er 1.september.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten som det søkes kompensasjon for.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

Merk at sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.  Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7 000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Informasjon om ordningen

Dere finner informasjon om ordningen og søknadsskjema på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside 

Her ligger også informasjon om oppdateringer dere må vite om i 2023.