Fylkesvei 285 ved Bringebærkastet stenges i tre uker

Mens veien er helt stengt skiltes omkjøring via E16 i Sandvika.
Like etter påske stenger Statens vegvesen fylkesvei 285 ved Bringebærkastet i Lier for å sikre veien mot ras.

Tidlig i mars falt en stor stein ned på fylkesveien.

Geologer fra Statens vegvesen sjekket området der steinen kom fra. Konklusjonen var at de må renske fjellet for løse steiner og deretter sikre fjellet, skriver Buskerud fylkeskommune på sine nettsider.

Ingen sammenheng

- Området vi nå skal sikre ligger cirka 50 meter nedenfor der veien raste ut i 2016. Det er imidlertid ingen sammenheng med det som skjedde da, sier byggeleder Anita Tveiten i Statens vegvesen.

- Vi må stenge veien helt mens vi rensker fjellet for løse steiner. Området vi skal renske og senere sikre, ligger høyt oppe i lia på oversiden av veien. Vi tar ingen sjanse på at noen blir skadet mens arbeidet pågår, sier hun.

Stenges helt

Fylkesveien stenges fra og med tirsdag 23. april. Veien blir stengt i cirka tre uker mens arbeidet med å renske fjellet pågår.

Veien blir stengt for alle trafikantgrupper – også for gående og syklende.

Tveiten sier også at det ikke er noe økt fare for at det kommer nye ras frem til arbeidet starter enn det som er normalt på strekningen.

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.

Fri for is og snø

Grunnen til at man venter til over påske med å starte med rensk av fjellet, er at det må være helt fritt for is og snø for å få gjort en grundig renskejobb.