Har du meninger og innspill til trafikksikkerhetsarbeidet? Nå har du muligheten til å si fra - og alle innspill blir vurdert.

Viva IKS er på vegne av eierkommuner Hurum, Lier og Røyken, i gang med å utarbeide trafikksikkerhetsplaner for perioden 2017-2020.

Trafikksikkerhet er viktig for både store og små og innspill fra innbyggere, lag, organisasjoner og foreninger vil derfor være til hjelp.

Planen tar utgangspunkt i alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge:

  • Ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken (nullvisjonen).

Målet med planen er å synligjøre kommunens ansvar og satsning på trafikksikkerhetsarbeidet, koordinere arbeidet internt og øke kommunens innsats for redusere ulykker og utrygghetsfølelse.

Det er mange som arbeider med å forbedre trafikksikkerheten. Eksempler er skole, barnehager, planleggere, politiet, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Trygg Trafikk osv.

De ulike aktørene bidrar med tiltak som alle er nødvendige som holdningsskapende tiltak, opplæring, organisatoriske tiltak og fysiske tiltak.

Se link til Trygg Trafikk om trafikksikker kommune

Planen vil legge vekt på følgendeområder:

  • Samordning av aktørene
  • Barn og unge
  • Tilrettelegge for mer gåing og sykling for alle aldersgrupper

Planen vil bestå av en strategidel med handlingsplan som skal vedtas politisk ved årsskiftet 2016-2017. Handlingsplanen vil være overordnet og sette mål for arbeidet i 4. årsperioden.

Alle innspill vil bli vurdert og dersom de har strategisk betydning vil de bli medtatt i strategidelen.

I tilknytning til planen skal det utarbeides årlige tiltaksplaner med grunnlag i den strategiske delen.

Alle innspill som gjelder fysiske tiltak skal vurderes spesielt. Fysiske tiltak består av både enkle og billige tiltak, men også av komplisert og kostbare tiltak. Vinteren 2017 skal det legges frem en politisk sak der innspillene er inndelt og prioritert. Prioriteringen vil bli grunnlaget for de årlige tiltaksplanene.

Alle innspill merkes med saksnr 2016729 og sendes postmottak@viva-iks.no innen 23.september 2016.

Har du innspill til trafikksikkerhetsplanen? Nå kan du si din mening. (Foto: Flicrk.com, Gary McCabe, cc-lisens)