Gjennomførte lysrazzia i Lierbyen

Linda Kjøbli fra Viva IKS og Ingebjørg Tofte fra Lier kommune delte ut  lys og reflekser i Lierbyen tirsdag morgen.
Tirsdag morgen ble lysløse syklister i Lierbyen stanset av ansatte i Lier kommune og Viva IKS.

Årets lysrazzia ble gjennomført i Lierbyen. Samtlige syklister som ikke hadde lys på sykkelen ble stanset av ansatte i Viva IKS og Lier kommune.

Hensikten med lysrazziaen er å sette fokus på sikkerhet og synlighet i trafikken og samtidig minne folk på viktigheten av å bruke refleks i mørket. 

Å bruke lys i mørket er påbudt, og syklister kan bli bøtelagt hvis de sykler uten godt nok lys.

Få skolebarn med lys på syklene

Det var overraskende mange skolebarn som ikke hadde lys på syklene sine. De fleste hadde reflekser og håpet er derfor at denne aksjonen fører til at flere setter lys på syklene sine.

Under lysrazziaen ble det delt ut både lys og reflekser til store og små – for å berømme de som velger å gå og sykle fremfor å kjøre bil.

Dette er en aksjon som arrangeres gjennom Buskerudbyen, og det ble gjennomført flere kampanjer denne morgenen også i de andre Buskerudbykommunene.

Påbudt med lys på sykkelen

Ifølge loven skal alle sykler i Norge være utstyrt med rødt baklys og gule eller hvite reflekser på begge sidene av pedalene.

Videre er det påbudt med hvitt frontlys foran på sykkelen når man sykler i mørket eller skumring.