Finansieringen av rv.23 Linnes-E18 ligger inne i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. – En stor og god nyhet, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Det var stortingsrepresentant Anders B. Werp fra Høyre som avslørte lekkasjen fra forslaget til NTP i Drammens Tidende (abonnementssak) tirsdag formiddag.

Vei-prosjektet i Lier har en prislapp på 1.030 millioner, og staten finansierer 680 millioner av dette. Resten skal finansieres gjennom bompenger.

- Jeg er veldig glad for nyheten om at fullføring av Oslofjordforbindelsen, Linnes - E18, ligger inne i forslag til NTP, og at strekningen kan bygges ut så snart veien er bygget ut til Linnes i 2021, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Planprogrammet for Linnes - E18 er nå ute på høring. Det er åpent møte om prosjektet 9.mars.  

- Vi har jobbet hardt for dette, så jeg er veldig fornøyd med at vi har blitt hørt, avslutter ordføreren.