Gledelig nyhet -  letter på restriksjonen ved institusjonene våre

De aller fleste pasientene og beboerne på institusjonene som har ønsket å vaksinere seg, er nå fullvaksinert mot korona. Dette gjør det mulig å lette på restriksjonene vi har hatt rundt besøk og turer ut, og beboere kan nå i større grad gå tilbake til et mer normalt liv med større sosial kontaktflate.  

Beboer kan nå delta i turer eller små selskap i privat regi utenfor institusjonen/omsorgsboligen dersom de ønsker dette. Det vil ikke lenger være et behov for karantene for beboere etter slike turer. Vi oppfordrer til fortsatt å unngå steder med mye mennesker som for eksempel kjøpesentre.

Nasjonale og lokale anbefalinger og restriksjoner gjelder fortsatt.  

For sikkerhets skyld ønsker vi å fortsette med å holde dørene på institusjonen noenlunde lukket, slik at vi kan forsikre oss om at vi ikke får noen inn som er smittet.

Vi ønsker derfor at:

  • Fysiske besøk bør avklares med institusjonen i forkant.

  • Ansatte i institusjonen avklarer smittestatus for de besøkende ved ankomst.

  • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte.  

Vi gleder oss til en gradvis gjenåpning av både institusjonen og samfunnet. Vi takker for fortsatt forståelse og forsiktighet for å unngå smittespredning.