Hopp til innhold

God kvalitet på badevannet

Sommerens første målinger av badevannskvaliteten ved utvalgte badeplasser i Lier er klar. De viser god badevannskvalitet ved både Svangstrand, Damtjern, Engersand og Gilhusodden.

Vannkvaliteten blir regelmessig undersøkt i sommerhalvåret ved målinger av bakterieinnholdet i badevannet. Prøve tas om lag annenhver uke for å kontrollere innhold av termotolerante koliforme bakterier i badevannet.

Dette betyr resultatene

Måleenheten som benyttes er cfu/100 ml, og når denne er mindre enn 100 anses vannkvaliteten som god, mens den ved overstigelse av 1000 anses som uakseptabel og bading frarådes.

Ved overskridelser av verdien 1000 tas ytterligere vannprøver for å kontrollere om forurensningen er forbigående eller vedvarende.  

Gode vannprøver i juni

13. juni 2023 ble det tatt vannprøver ved fire av de mest populære badeplassene i Lier. De viser alle god badevannskvalitet.

Sted Måleverdi
Svangstrand 15 cfu/100 ml 
Damtjern 12 cfu/100 ml
Engersand 87 cfu/100 ml
Gilhusodden 53 cfu/100 ml