Gode innspill til digitaliseringsstrategi

Representanter fra Eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse var nylig på arbeidsmøte i kommunen med digitaliseringsstrategi som tema.
Lier kommune jobber med en digitaliseringsstrategi og fått mange gode innspill i arbeidet.

Lier kommune satser på digitalisering og utvikler nå en egen digitaliseringsstrategi.

Denne vil si noe om hva digitalisering skal være i Lier og hvordan kommunen skal finne gode løsninger for alle Liers innbyggere.

Arbeidsmøter gjennomført

For å kunne utvikle en strategi som gjenspeiler behovene til flest mulig har det blitt gjennomført arbeidsmøter med ledere i kommunen, politikere, skoleelever, Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Her har det kommet frem mange gode og verdifulle innspill som kommunen tar med seg inn i det videre arbeidet!