Gode tilbakemeldinger fra Husbanken

Med på møtet i Lier: Morten Sandvold, avdelingsdirektør, kommune og marked i Husbanken, Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal, kommunalsjef velferd Sissel K. Haavaag, Anita Pettersen seniorrådgiver, kommune og marked i Husbanken og Lier kommunes programkontakt, Stine Riser, prosjektleder "Bolig for velferd i Lier", Bjørn Notto Eppeland, fagdirektør kommune og marked i Husbanken og Bente Gravdal, rådmann i Lier,
Lier kommune er med i Husbankens by- og tettstedsprogram – og denne uken var Husbanken i Lier for det årlige oppfølgingsmøtet.

Lier kommune ble med i Husbankens by- og tettstedsprogram, «Bolig for velferd» i juni 2016, og 2017 var første hele året i programmet.

Bolig for velferd er en nasjonal strategi med mål om at alle skal bo godt og trygt. Programperioden varer ut 2020 og Lier kommune skal bruke perioden for å iverksette mål og tiltak fra boligsosial handlingsplan.

Det er lagd en handlingsplan for hele perioden, i tillegg utarbeides det årlige aktivitetsplaner og behovsmeldinger, og det gjennomføres årlige oppfølgingsmøter med Husbanken.

Gode tilbakemeldinger

Tirsdag 6. november var Husbanken i Lier for å gjennomføre det årlige oppfølgingsmøte, med oppfølging av resultater fra 2017 og tilhørende utfordringer. 

Husbanken operer med grønne, gule og røde lys for å varsle kommunen hvordan vi ligger an på ulike områder.

Lier kommune fikk gode tilbakemeldinger fra Husbanken og har overvekt av «grønne lys».

Hjelp til å eie

Noe av det gode arbeidet som gjøres i Lier kommune er blant annet::

  • Antall sosialhjelpsmottakere uten bolig har gått ned
  • I 2015,2016 og 2017 har ingen barnefamilier vært i midlertidig botilbud
  • Gjennom «leie til eie» prosjektet får vi hjulpet husstander til å bli boligeiere fremfor å leie kommunal bolig
  • Kommunen lyktes med å bosette alle flyktningene det ble anmodet om i 2017, mange av de i private utleieboliger
  • Vi er måloppnående på andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere